Απάντηση του Διονύση Χατζηδάκη στη Ριζοσπαστική Αριστερή Κίνηση Παλαιού Φαλήρου
Δημότες και Δημότισσες,
Κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου η Ριζοσπαστική  Αριστερή Κίνηση Παλαιού Φαλήρου διένειμε φυλλάδια με τίτλο το ερώτημα:
«Το Φάληρο πουλιέται θα το επιτρέψεις;» και παραθέτει ότι: «όλη η έκταση της διαλεχτής παραλίας και του πάρκου, παιδικές χαρές, θερινός κινηματογράφος,  καφενεία ΝΑΙ πωλείται».
Προς αποκατάσταση της αλήθειας, την οποία και πιστά υπηρετώ εδώ και δώδεκα – συνεχόμενα χρόνια ως Δήμαρχος, παραθέτω προς γνώση και ενημέρωση
την απάντηση του Παράκτιου Αττικού Μετώπου Α.Ε.

Προς Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου κύριο Διονύση Χατζηδάκη

Αθήνα, 3.11.2014
Αριθ. Πρωτ. 375
Θέμα: Απάντηση στην με ημερομηνία 31.10.2014 αναφορικά με την Ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Κίνησης Παλαιού Φαλήρου.

Κύριε Δήμαρχε,
Αναφορικά με την Ανακοίνωση της Ριζοσπαστικής Αριστερής Κίνησης Παλαιού Φαλήρου, αντίγραφο της οποίας και μας αποστείλατε, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν και καταστούν σαφή τα ακόλουθα:
Με το άρθρο 16 του ν. 4146/2013, όπως σήμερα ισχύει, ιδρύθηκε η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Σύμφωνα με την παρ. 2 της άνω διάταξης, αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου
Σουνίου και παραχωρούνται, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με τις προβλεπόμενες στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4146/2013 κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπεισερχόμενη παράλληλα σε όλες τις ισχύουσες σχετικές συμβάσεις.
Από την ερμηνεία των άνω διατάξεων και την πραγματική βούληση του νομοθέτη, σαφώς προκύπτουν η φιλοσοφία και ο σκοπός της Εταιρείας ήτοι η αξιοποίηση και όχι η εκποίηση της εν λόγω περιοχής, με την εκπόνηση ενός ενιαίου master plan, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, ώστε να επιτευχθεί η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου. Τούτο θα έχει πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία, θα αλλάξει την όψη της παραλιακής περιοχής, δημιουργώντας συνέργειες και όχι επικάλυψη χρήσεων, ώστε θα αναβαθμισθεί η ποιότητα ζωής, θα επιτευχθεί μεγάλη υπεραξία των αντιστοίχων δημοσίων και ιδιωτικών ακινήτων και πλήρης τόνωση – ανάπτυξη της εμπορικής, τουριστικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. Παράλληλα είναι προφανές ότι τα έργα και οι υποδομές που θα αναπτυχθούν, εξασφαλίζουν τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον για την επίτευξη του άνω μακρόπνοου και εθνικά ζητούμενου, επί δεκαετίες,
στόχου έχουν πλήρη εφαρμογή όλες οι υφιστάμενες χωροταξικές, πολεοδομικές, περιβαλλοντικές και λοιπές διατάξεις, οι οποίες θα δεσμεύουν κάθε σχετική μελέτη και δράση, ενώ κατοχυρώνεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα.
Περαιτέρω η Εταιρεία υπεισέρχεται σε ισχύουσες συμβάσεις μίσθωσης, διοίκησης, διαχείρισης και εν γένει εκμετάλλευσης, σεβόμενη απολύτως τις υποχρεώσεις της, διεκδικώντας όμως και  προστατεύοντας τα δικαιώματα και το συμφέρον του δημοσίου. Προς τούτο ισχύει και δεσμεύει την Εταιρεία το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο, σε σχέση με την αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων (διαγωνιστικές διαδικασίες) και την κατοχύρωση της διαφάνειας και του δημοσίου συμφέροντος.
Το γεγονός ότι οι επενδύσεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας χαρακτηρίζονται ρητά Δημόσιες Στρατηγικές Επενδύσεις, ουδόλως δημιουργεί ή υπονοεί πρόθεση εκποίησης της παραλιακής ζώνης, καθόσον, πέραν των άλλων, τούτο είναι αντίθετο προς το σκοπό της Εταιρείας.
Ειδικότερα αναφορικά με τις εκτάσεις που έχουν νόμιμα, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραχωρηθεί στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, οι σκοποί της Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. διασφαλίζουν το  υπάρχον καθεστώς αξιοποίησης αυτών και επομένως δεν πρόκειται να άρει τις παραχωρήσεις προς το Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
Ολοκληρώνοντας θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι σχετικές ΚΥΑ εκδόθηκαν κατά ρητή εξουσιοδοτική διάταξη και κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων, και υπηρετούν πρόδηλα και σε μέγιστο βαθμό το δημόσιο συμφέρον και τους αναπτυξιακούς στόχους της εθνικής οικονομίας.
Για την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.,
Αριστείδης Π. Ματιάτος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Πέραν των ανωτέρω όμως, διερωτώμαι πως είναι δυνατόν να διαδίδουν τέτοιες ανακρίβειες και τέτοια ψεύδη, όταν καθένας και καθεμία από εσάς γνωρίζει τους προσωπικούς μου αγώνες, προκειμένου να περιέλθουν στο Δήμο οι εν λόγω  εκτάσεις, να διαμορφωθούν και να αξιοποιηθούν όπως είναι σήμερα.

Κατά το παρελθόν είχαν ισχυριστεί οι ίδιοι άνθρωποι, ως Συνασπισμός τότε, ότι «η παραλία πωλείται και θα χτιστούν ξενοδοχεία και ο Δήμαρχος αδιαφορεί».

Εμείς όλοι οι υπόλοιποι βέβαια ψάχνουμε ακόμα τα ξενοδοχεία!!!! Βεβαίως η Εφημερίδα που υιοθέτησε αυτά τα ψεύδη, δημοσιεύοντας τα, μετά
την προσφυγή μου στη Δικαιοσύνη καταδικάστηκε, τακτική που θα ακολουθήσω και  σε αυτή την περίπτωση.

Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.