Αιγιαλός: από τη Μυκόνο «χαλάει» το πανελλαδικό «πάρτι αυθαιρεσίας»
Του Αργύρη Δεμερτζή/ecopress.gr

Από τη σύλληψη του δημάρχου Μυκόνου Κωνσταντίνου Κουκά, κατά την άσκηση των καθηκόντων του σε επιχείρηση κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών ξενοδοχειακής επιχείρησης στην παραλία Καλό Λιβάδι, ανοίγουν δύο μεγάλα θέματα πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία αφορούν:

-αφενός μεν στην θωράκιση του θεσμικού ρόλου των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, αίτημα που αναδεικνύει στην πρώτη γραμμή η Κεντρική Ένωση Δήμων (ΚΕΔΕ)

-αφετέρου δε στην ανάκτηση από τους Δήμους της διαχείρισης των παλαιών αιγιαλών, με νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα αφαιρεί από την ΕΤΑΔ τη σχετική αρμοδιότητα, ώστε να υπάρξει διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα και προστασία τους από τις ιδιωτικές αυθαιρεσίες.

Έγγραφα ντοκουμένταΤο ecopress φέρνει στο φώς επίσημο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου, το οποίο κατόπιν αυτοψίας διαπιστώνει τις αυθαίρετες παρεμβάσεις και ορίζει «να απομακρύνεται εντός 3 ημέρων (έως 30-07-2021) και μέχρις ότου να διευθετηθεί το εν λόγω ζήτημα, τα φερτά υλικά όπως άμμο, ογκόλιθους κ.λ.π., καθώς και την φερτή χλωρίδα όπως φοίνικες κ.λ.π, ειδάλλως η Υπηρεσία μας, όπως αυτή εξουσιοδοτείται από την υπ’ αριθ. 188/2019 απόφαση του Δ.Σ., θα σας επιβάλλει πρόστιμο». Το έγγραφο  κοινοποιήθηκε στην ΕΤΑΔ και την ξενοδοχειακή επιχείρηση και προφανώς αγνοήθηκε.

Το  ecopress φέρνει επίσης στο φώς το επίσημο πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου, με θέμα: «εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), στις θέσεις Καλό Λιβάδι, Λιά, Καλαμοπόδι, Πάνορμος, στο νησί της Μυκόνου, για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας», από το οποίο προκύπτει απερίφραστα ότι ο δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος  Κουκάς συμμετείχε νόμιμα, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ομόθυμη απόφαση των κατοίκων του νησιού στην επιχείρηση κατεδάφισης των αυθαιρέτων στον παλαιό αιγιαλό στο Καλό Λιβάδι, ενώ ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του νησιού

Η ΕΤΑΔ και ο δημόσιος χαρακτήρας του αιγιαλού

Αναδεικνύεται επίσης από το επίσημο πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυκόνου  ότι υπάρχει γενικότερο θέμα στο νησί της Μυκόνου, και συνακόλουθα σε όλη τη χώρα για τους παλαιούς αιγιαλούς, οι οποίοι ανέκαθεν ήταν, όπως προστατεύονται Συνταγματικά και από το νόμο, δημόσιες εκτάσεις. Προκύπτει από τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι υπάρχει καταστρατήγηση της νομιμότητας , καθώς οι παλαιοί αιγιαλοί έχουν παραχωρηθεί στην ΕΤΑΔ, η οποία με τη σειρά της τους ονομάζει ΑΒΚ ( Αριθμός Βιβλίου Καταγραφής), και αντί να προστατεύει τον δημόσιο χαρακτήρα τους, τους  ιδιωτικοποιεί  για πολλά χρόνια είτε τους  ενοικιάζει σε ιδιώτες, δίνοντας παράλληλα αναρμοδίως και παρανόμως ερείσματα, με την επίκληση των οποίων ξεφυτρώνουν αυθαίρετες κατασκευές και αφαιρείται ο κοινόχρηστος και δημόσιος χαρακτήρας τους.

Μέτρα που δείχνουν πρόβλημα παντού

Εξετάζοντας σε έκτακτη συνεδρίαση του το θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου αποφάσισε ομόφωνα (η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 61/2021), δίνοντας τη διάσταση του προβλήματος, που αφορά στο σύνολο των Δήμων της χώρας,  τα παρακάτω μέτρα:

Α. Η ΕΤΑΔ να παραχωρήσει την χρήση των ακινήτων της στο νησί της Μυκόνου στο Δήμο Μυκόνου, άνευ ανταλλάγματος για την εκπλήρωση των κοινωφελών δραστηριοτήτων του, είτε κατ’ εξαίρεση έναντι ανταλλάγματος.

Β. Να γίνει τεκμηριωμένη μελέτη καταγραφής των ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου και γενικότερα όλων των δημόσιων – κοινόχρηστων εκτάσεων στο παραλιακό μέτωπο του νησιού, από την Τεχνική Υπηρεσία και σε περίπτωση αδυναμίας της από εξωτερικό συνεργάτη.

Γ. Να προταθεί νομοθετική ρύθμιση σε συνεργασία με τη ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την οποία οι παλαιοί αιγιαλοί θα παραχωρούνται κατά προτεραιότητα στους Δήμους, καθώς και να αποσαφηνιστεί και να γίνει ξεκάθαρο το νομοθετικό πλαίσιο των διαδικασιών εκμίσθωσης των παλαιών αιγιαλών με υποχρεωτική πάντοτε την ενημέρωση των Ο.Τ.Α. Επίσης παραλιακές εκτάσεις που είχαν ανέκαθεν κοινόχρηστο χαρακτήρα δεν θα επιτρέπεται να μετατρέπονται σε ιδιωτικές. Το ίδιο θα ισχύει κατά μείζον λόγο εφόσον θα πρόκειται για ελεύθερες αμμουδιές – παλαιούς αιγιαλούς, οι οποίες θα παραμένουν στην κοινή χρήση των  λουόμενών, όπως ήταν ανέκαθεν.

Δ. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου, σε συνεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία Κυκλάδων και την Ελληνική Αστυνομία, να προχωρήσουν σε ελέγχους για τον εντοπισμό πιθανών παραβιάσεων στην παραλία και τον παλαιό αιγιαλό.

Ε. Στο ΕΠΣ που θα ανατεθεί τις επόμενες μέρες σε Μύκονο και Σαντορίνη να υπάρξει από πλευράς του Δήμου ουσιαστική εμπλοκή με υποβολή προτάσεων για εξειδίκευση και καταγραφή των δημόσιων χώρων, ρεμάτων, δρόμων , παραλιακών εκτάσεων καθώς και για την προστασία της γεωμορφολογίας και του χαρακτήρα τους.

ΣΤ. Να κοινοποιηθεί στον επιχειρηματία εξώδικη κλήση να επαναφέρει τον χώρο του παλαιού αιγιαλού στην προτεραία των επεμβάσεων κατάσταση και μην διαταράσσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του και να του δοθεί η εύλογη και καταληκτική προθεσμία των πέντε ημερών να το πράξει , άλλως και στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία και αδρανήσει η επιχείρηση, η αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία ή η ΕΤΑΔ Α.Ε. να αναλάβει ο Δήμος με δικά του μέσα την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου και την απόδοση του στο κοινό , όπως αρμόζει στον χαρακτήρα του.

Ζ. Ταυτόχρονα να γίνει μηνυτήρια αναφορά στο μηχανικό που εξέδωσε την σχετική άδεια με ταυτόχρονη ενημέρωση της πολεοδομίας Σύρου.

Η. Να ενημερωθεί η Περιφέρεια ,το Περιφερειακό Συμβούλιο , οι Βουλευτές του νομού και να γίνουν παρεμβάσεις ως προς την κατεύθυνση της προστασίας των ευαίσθητων παράκτιων οικοσυστημάτων και διαφύλαξης του δημόσιου- κοινόχρηστου χαρακτήρα τους.

Θ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες».

«Καταπέλτης» η αυτοψία της Πολεοδομίας

Το επίσημο έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυκόνου, με θέμα: «Σχετικά με αυτοψία στη παραλία “Καλό Λιβάδι” Άνω Μεράς Μύκονου» που υπογράφει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Μιχάλης Τσιπλάκης αναφέρει ότι:

-«Κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στις 24-07-2021, σε οικόπεδο έμπροσθεν του ξενοδοχείου….,  στη παραλία «Καλό Λιβάδι» Άνω Μεράς Μύκονου, όπου διαπιστώθηκε η εναπόθεση φερτών υλικών, όπως άμμος και ογκόλιθοι, προέβη άμεσα σε διακοπή εργασιών με έγγραφο της προς την Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μυκόνου. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω οικόπεδο, από έγγραφο που μας κοινοποιήθηκε …. προκύπτει ότι έχει παραχωρηθεί από την «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου – ΕΤΑΔ Α.Ε.» στην  (επωνυμία ξενοδοχειακής επιχειρήσης). Κατόπιν τούτων και μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας, διαπίστωσε ότι το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή (2.3α.7) 13 και βάσει του ΦΕΚ 243/Δ/2005, άρθρο 3, εδάφιο Η, παρ. I, η περιοχή αυτή ανήκει στις:

-«περιοχές διαφύλαξης των αξιόλογων παράλιων – ακτών κολύμβησης του νησιού» και σύμφωνα με την παρ. II:

«Στις παραπάνω περιοχές: α) απαγορεύεται: Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (αμμοληψία, μπάζωμα, κοπή δένδρων κ.λ.π)».

Επίσης στο άρθρο 4 του ΦΕΚ 243/Δ/2005, παράγραφος 11, αναφέρεται ρητά ότι:

-«Για την ανέγερση, επέκταση ή επισκευή κτιρίων, για κάθε κατασκευή, διαμόρφωση και εξοπλισμό υπαίθριων χώρων απαιτείται η σύμφωνή γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, η οποία μπορεί να επιβάλει ειδικούς όρους, ώστε οι κατασκευές να εναρμονίζονται με τη μορφολογία και τις αρχές της τοπικής αρχιτεκτονικής»

Ακόμη και με δεδομένο ότι το εν λόγω ακίνητο εκμισθώνεται, βάσει του ΦΕΚ 167/Α/2017, άρθρο 41, παρ. 1, περίπτωση ζ, απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών είναι η δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών.

Συνεπώς για την οποιαδήποτε εκτέλεση εργασιών εκ μέρους της εκμισθώτριας εταιρείας  θα πρέπει να υπάρχει:

α) Έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ακινήτου (Ελληνικό Δημόσιο),

β) Έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Κατόπιν τούτων και με δεδομένα ότι,

α) το νησί βρίσκεται στη κορύφωση της τουριστικής περιόδου

β) οι εργασίες, ασχέτως του όγκου και του είδους, τεκμηριωμένα προκαλούν έντονη όχληση και δυσφορία σε μια από τις πιο αξιόλογες και πολυσύχναστες παράλιες του νησιού, καλείστε, να απομακρύνεται εντός 3 ημέρων (έως 30-07-2021) και μέχρις ότου να διευθετηθεί το εν λόγω ζήτημα, τα φερτά υλικά όπως άμμο, ογκόλιθους κ.λ.π., καθώς και την φερτή χλωρίδα όπως φοίνικες κ.λ.π, ειδάλλως η Υπηρεσία μας, όπως αυτή εξουσιοδοτείται από την υπ’ αριθ. 188/2019 απόφαση του Δ.Σ., θα σας επιβάλλει πρόστιμο. Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις».

Οργισμένη αντίδραση της ΚΕΔΕ

Η σύλληψη του δημάρχου Μυκόνου Κωνσταντίνου Κουκά, που έγινε  την Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 από την Αστυνομία,  μετά από μήνυση της πλευράς της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αφού κρατήθηκε για αρκετές ώρες,  ο δήμαρχος αφέθηκε ελεύθερος το απόγευμα  της ίδιας ημέρας με εντολή της εισαγγελέως Σύρου, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και του προέδρου της ΚΕΔΕ Δημήτρη Παπαστεργίου.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι: «Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την αδικαιολόγητη και κόντρα στην κοινή λογική προσαγωγή του Δημάρχου Μυκόνου Κωνσταντίνου Κουκά, επειδή «τόλμησε» να ασκήσει τις θεσμικές του αρμοδιότητες και να προστατεύσει το Δήμο του από αυθαίρετες και παράνομες συμπεριφορές.

Ο Κωνσταντίνος Κουκάς, μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και Αντιπρόεδρος στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών αρχών της Ευρώπης προσήχθη γιατί έκανε το αυτονόητο: εφάρμοζε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου του για την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή Καλό Λιβάδι της Μυκόνου.

Η μήνυση που κατέθεσε ο επιχειρηματίας στην προσπάθεια του δημάρχου να αποκαταστήσει την νομιμότητα, τον κατέστησε «ένοχο» την ώρα που έκανε το χρέος του απέναντι στους πολίτες.

Η ΚΕΔΕ έχει επανειλημμένως καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την θωράκιση του θεσμικού ρόλου των αιρετών.

Με αφορμή το σημερινό περιστατικό, η ΚΕΔΕ καταδικάζει την αδικαιολόγητη προσαγωγή του Κωνσταντίνου Κουκά. Σε μια περίοδο που η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας των Δήμων μας αναδεικνύονται σε προτεραιότητα, δεν μπορεί θεσμικά όργανα του Κράτους να αντιμετωπίζουν με τα ίδια μέτρα και σταθμά αυτούς που παρανομούν απροκάλυπτα και τους αιρετούς εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης που προσπαθούν να αποτρέψουν παράνομες πράξεις που στρέφονται σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Ξεκαθαρίζουμε ότι η Αυτοδιοίκηση και οι αιρετοί εκπρόσωποί της δεν εκβιάζονται και δεν φοβούνται και είμαστε όλοι σύσσωμοι στο πλευρό του συναδέλφου μας δημάρχου Μυκόνου Κωνσταντίνου Κουκά και στην προσπάθεια του να διαφυλάξει το Δήμο και την τοπική του κοινωνία από  παράνομες πράξεις και συμπεριφορές που βλάπτουν τα συμφέροντά τους.

Η Πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα οφείλουν να στείλουν ένα καθαρό μήνυμα στήριξης στην αυτοδιοίκηση και στις δυνάμεις της νομιμότητας και να μην λειτουργούν με τη λογική του Πόντιου Πιλάτου, εξισώνοντας το θύτη με το θύμα.

Είναι ζήτημα δημοκρατίας, αλλά και πολιτικού και νομικού πολιτισμού».

Η πλευρά της εταιρίας

Στο protothema.gr δημοσιεύτηκε δήλωση  εκπρόσωπου της εταιρείας που μισθώνει το ακίνητο, η οποία έχει ως εξής:

«…., θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι δεν υπήρξαν ούτε αυθαιρεσίες, αλλά ούτε κτίσματα εντός του οικοπέδου. Ο δήμαρχος με μέλη του δημοτικού συμβουλίου και περί τα 20 άτομα, εισήλθαν παρανόμως στο χώρο στις 2:25 τα ξημερώματα και αφού βιαίως απώθησαν συνεργάτες μας που επιχείρησαν να τους μιλήσουν, προχώρησαν σε βανδαλισμούς, ξεριζώματα και σπασίματα δέντρων και φυτών. Εν συνεχεία ασκήσαμε το δικαίωμά μας να υποβάλλουμε μήνυση για την παράνομη αυτή πράξη, αναγνωρίζοντας τους υπεύθυνους. Εν τω μεταξύ, φυσικά και με ιδιαίτερη προσοχή, δεν ακουμπήθηκε καθόλου από όλους αυτούς του κυρίους ο παράνομος και αυθαίρετος φράκτης, κτίριο 500 τμ, μπαρ και εκτεταμένες φυτεύσεις, επίσης μέσα στον παλαιό αιγιαλό (χωρίς μίσθωση), που έχουν στηθεί από την όμορη επιχείρηση. Επαναλαμβάνω ότι πάντα η επιχείρησή μας θα ενεργεί στο φως και θα διεκδικεί τα δικαίωματα που της δίνει ο νόμος και μόνο».

Οι παρόντες και απόντες

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρόντες και απόντες της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Μυκόνου στο επίσημο πρακτικό της συνεδρίασης καταγράφονται ως εξής:

-«Στη Μύκovo, σήμερα την 5η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την από 04/08/2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Γεωργίου Ρουσουνέλου, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι κατά την έναρξη, επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών, συμμετείχαν τα δεκαεννέα (19) μέλη, ως κάτωθι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Π. Κουκάς.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ρουσουνέλος

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ»

 1. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ
 4. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 6. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 7. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
 8. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
 9. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ
 10. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 11. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ»

 1. ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 2. ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 3. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 4. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (συζ.)
 5. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ»

 1. ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
 2. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ»

 1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αδικαιολ. απών)
 2. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης)
 1. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ (αδικαιολ. απών)
 2. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (αδικαιολ. απών)
 3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αδικαιολ. απών)
 4. ΛΟΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (αδκικαιολ. απών)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ»

 1. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (αδικαιολ. απούσα)
 2. ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (δικαιολ.απών)».

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.