Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου (δείτε live)
Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, στις 19:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 25 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

1ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404, 93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2017.
 

2ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568, 34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2017.
 

3ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659, 28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» από τους ΚΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2017.
 

4ο ΘΕΜΑ

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν. 3106/2003 από τους ΚΑΠ μηνός Δεκεμβρίου 2017.
5ο ΘΕΜΑ 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Αλίμου έτους 2017 (σχετική απόφαση Ο.Ε. 439/2017).
6ο ΘΕΜΑ 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου.
7ο ΘΕΜΑ Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου οικονομικού έτους 2016.
8ο ΘΕΜΑ Αποδέσμευση ποσού 36.202,25 € από τα Έκτακτα Ειδικευμένα Έσοδα στα Τακτικά έσοδα, προς λογιστική τακτοποίηση αυτών.
9ο ΘΕΜΑ Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018 κληροδοτήματος «Ευαγγελία Μπενάκη» (σχετική απόφαση Ο.Ε. 426/2017).
 

10ο ΘΕΜΑ

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α.).
 

11ο ΘΕΜΑ

Αντικατάσταση εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλίμου και Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ».
12ο ΘΕΜΑ Σύσταση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2018.
13ο ΘΕΜΑ Αποδοχή παραίτησης του κ. Χ. Μηλιώνη από το ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ ΑΕ και ορισμός νέου τακτικού μέλους.
14ο ΘΕΜΑ Επιστροφή σε συναλλασσόμενο με το Δήμο Αλίμου αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.
15ο ΘΕΜΑ Έγκριση ή μη, Ρύθμισης Βεβαιωμένων Οφειλών σύμφωνα με το Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017).
16ο ΘΕΜΑ Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017.
17ο ΘΕΜΑ Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση Φιλανθρωπικού Αγώνα.
18ο ΘΕΜΑ Kοπή ενός (1) δένδρου Χαρουπιάς στην οδό Πωγωνίου 21-23.
19ο ΘΕΜΑ Κοπή ενός (1) δένδρου Βραχυχίτωνα στην οδό Δαβάκη 32.
20ο ΘΕΜΑ Κοπή μιας (1) Γρεβιλέας στη Λεωφόρο Ιωνίας 91.
 

21ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας, για την αντιμετώπιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος επί του με αριθμό ακινήτου 13 του Ο.Τ. 572 επί της οδού Ευωνύμου αριθμός 39, κειμένου στον Λόφο Πανί (σχετική απόφαση Ο.Ε 323/2017).
 

22ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας, που αφορά την έρευνα για την έκταση των δικαιωμάτων του δήμου καθώς και τις νομικές δυνατότητες αποκατάστασης των ζημιών που υπέστη ο Δήμος από την ρύπανση περιβάλλοντος στις ακτές των ορίων του από το πρόσφατο ναυάγιο του πλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ» (σχετική απόφαση Ο.Ε 325/2017).
 

23ο ΘΕΜΑ

Καθορισμός αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας για τη σύνταξη γνωμοδότησης με το κύρος της παράτασης εκ μέρους της ΕΤΑΔ της σύμβασης παραχώρησης της ακτής στην εταιρία ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (σχετική απόφαση Ο.Ε. 433/2017).
 

24ο ΘΕΜΑ

Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».
 

25ο ΘΕΜΑ

Γνωμοδότηση επί της Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ Α.Α.Π. 256/2-11-2017 για την Κήρυξη – οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού Αργυρούπολης, Π.Ε Νοτίου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.

 Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες. (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.