Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
Σε συναινετικό κλίμα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή 5 Μαρτίου για να αναδείξει το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τα μέλη των δύο σημαντικότερων επιτροπών του Δήμου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε ο κ. Νίκος Ψαλλίδας με 28 ψήφους επί των 29 παρόντων, Αντιπρόεδρος εξελέγη η κα Μαρία Σίνα – Χόβρη με 24 επί των 29 παρόντων και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο κ. Σπύρος Βαλάτας με 21 ψήφους επί των 29 παρόντων.

Σημειώνουμε πως ο κ. Ψαλλίδας, ήταν πρόταση του Δημάρχου για τη θέση του Προέδρου και έγινε αποδεκτή από το σύνολο των συμβούλων της πλειοψηφίας, και ψηφίστηκε με ευρεία αποδοχή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για την στελέχωση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ψηφοφορία εξελέγησαν οι ακόλουθοι:

Τακτικά Μέλη:

Σύμβουλοι Πλειοψηφίας:

Διονύσιος Γεωργουλόπουλος 27

Χρήστος Βαδάσης 25

Κωνσταντίνος Σφέτσας 25

Ωσαννά (Νανά) Κάραγιαν 24

Νικόλαος Βάσης 24

Σύμβουλοι Μειοψηφίας:

Σπυράγγελος Πανάς 16

Μαρία Σίνα- Χόβρη 15

Δημοσθένης Δόγκας 15

Γίνεται μνεία ότι για την σειρά εκλογής των ισοψηφισάντων διενεργήθηκε κλήρωση από την Πρόεδρο.

Αναπληρωματικά Μέλη:

Σύμβουλοι πλειοψηφίας:

Φιλάρετος Χατζηστεφάνου 26

Δημοσθένης Βαμβασάκης 23

Μιχαήλ Ανδριόπουλος 22

Σύμβουλοι μειοψηφίας:

Νικόλαος Κασιδόκωστας 19

Αθανάσιος Ματόπουλος 18

Για την στελέχωση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, μετά από ψηφοφορία εξελέγησαν οι ακόλουθοι:

Τακτικά Μέλη:

Σύμβουλοι πλειοψηφίας:

Βασίλειος Μιχαλόπουλος 25

Παντελής Κασιδόκωστας 24

Βασίλειος Παπαμιχαήλ 24

Λυδία Αργυροπούλου 24

Ιωάννης Αγαλιώτης 23

Σύμβουλοι μειοψηφίας

Νικόλαος Κασιδόκωστας 19

Παρασκευάς Δρόσος 17

Δημοσθένης Δόγκας 16

Αναπληρωματικά Μέλη:

Σύμβουλοι πλειοψηφίας:

Νικόλαος Ζυγούρης 23

Δημοσθένης Βαμβασάκης 22

Μαρία Μπραιμνιώτη 21

Σύμβουλοι Μειοψηφίας:

Αθανάσιος Ματόπουλος 19

Σπυράγγελος Πανάς 18

Η θητεία του Προεδρείου και των επιτροπών ισχύει από την 5η Μαρτίου 2017 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2019 οπότε λήγει και η παρούσα Δημαρχιακή θητεία.

Ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος αφού ευχαρίστησε την απερχόμενη Πρόεδρο, κα. Λυδία Αργυροπούλου, τα υπόλοιπα μέλη του προεδρείου και των απερχόμενων επιτροπών, για τη συνεργασία και το έργο τους κατά τα δυόμιση χρόνια της θητείας τους, ευχήθηκε σε όλους τους νεοεκλεγέντες καλή και δημιουργική θητεία με πλούσιο έργο προς όφελος της πόλης.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο Προεδρεύων ανέφερε ειδικότερα ότι, θα προταθεί ο Πρόεδρος από τον πλειοψηφήσαντα
συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας και ο Γραμματέας από τις
λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επισήμανε δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 οι Αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και κάλεσε όλους τους Συμβούλους της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το αριστερό μέρος της αίθουσας), ώστε να αναδείξουν τον υποψήφιο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ταυτόχρονα, κάλεσε τα μέλη της παράταξης της μείζονος μειοψηφίας να αποσυρθούν (προς το δεξί
μέρος της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη όλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας να αποσυρθούν (στο κέντρο της αίθουσας) και να αναδείξουν τον υποψήφιο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Δήμαρχος πρότεινε για την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. την κα. Ηλέκτρα Τσιριγώτη η οποία αφού ευχαρίστησε τον κ. Δήμαρχο δεν αποδέχθηκε την πρόταση του. Στην συνέχεια πρότεινε τον κ. Νικόλαο Ψαλίδα, ο οποίος και αποδέχθηκε την πρόταση.
Η παράταξη της πλειοψηφίας καθόρισε ως τρόπο ανάδειξης του υποψηφίου Προέδρου τη μυστική
ψηφοφορία. Οι παρατάξεις της μειοψηφίας καθόρισαν ο τρόπο ανάδειξης των υποψηφίων
Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ., την φανερή ψηφοφορία.
Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους
ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.
Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.
Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συμβούλους της πλειοψηφίας και μετά την ολοκλήρωση της ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε το όνομα του υποψηφίου Πρόεδρου κ. Νικολάου Ψαλίδα ο οποίος εκλέχθηκε παμψηφεί (20 ψήφους).

Στην συνέχεια με φανερή ψηφοφορία η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας υπέδειξε ως υποψήφια
Αντιπρόεδρο την κα Μαρία Σίνα- Χόβρη και οι λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας τον υποψήφιο
Γραμματέα κ. Σπυρίδωνα Βαλάτα.
Ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των μελών του Προεδρείου με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
και υπενθύμισε ότι για όσους υποψηφίους δεν επιτευχθεί αυτή, θα ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου στην τελευταία να εκλεγούν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, διευκρίνισε δε ότι σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία θα διενεργηθεί κλήρωση από τον προεδρεύοντα.
Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων, επί είκοσι εννέα (29) ψηφισάντων, ο εκλεγείς υποψήφιος Πρόεδρος Νικόλαος Ψαλλίδας έλαβε εικοσιοκτώ (28) σταυρούς προτίμησης, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος και εξελέγη, ευρεθέντος και ενός (1) ακύρου ψηφοδελτίου.
Ακολούθως ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων επί είκοσι εννέα (29) ψηφισάντων η εκλεγείσα υποψήφια Αντιπρόεδρος κα Μαρία Σίνα – Χόβρη έλαβε εικοσιτέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης, που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία και εξελέγη, ευρεθέντων και πέντε (5) ακύρων ψηφοδελτίων.
Στην συνέχεια ο προεδρεύων σύμβουλος κάλεσε τους Συμβούλους να ψηφίσουν για τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την αποσφράγιση τον φακέλων, επί είκοσι εννέα (29) ψηφισάντων, ο εκλεγείς υποψήφιος Γραμματέας κ. κ. Σπυρίδωνας Βαλάτας έλαβε είκοσι ένα (21) σταυρούς προτίμησης που αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος και εξελέγη, ευρεθέντων επτά (7) ακύρων και ενός (1) λευκού ψηφοδελτίων.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.

(ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.