Άλιμος: Στο Δημοτικό Συμβούλιο η επιλογή τράπεζας για τα ταμειακά διαθέσιμα
Η επιλογή της τράπεζας στην οποία θα μεταφερθούν τα ταμειακά διαθέσιμα του δήμου Αλίμου, θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, στις 2030.

Τα χρήματα του δήμου, έχουν μεταφερθεί προσωρινά στην Alpha Bank, μέχρι να γίνει νέος διαγωνισμός ή άλλες ενέργειες, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα νέα δεδομένα στην αγορά και την οικονομία, για τη διασφάλιση τους.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 4η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την 24η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2017.

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 ( δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2017.

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 ( χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2017.

ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Ιανουαρίου 2017.
ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (Β΄ κατανομή).

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση της 05/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου οικον. Έτους 2016 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού».
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
ΘΕΜΑ 8ο Παράταση λειτουργίας των κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας έως 28/02/2017.
ΘΕΜΑ 9ο Χορήγηση νέων αδειών αποκλειστικής θέσης στάθμευσης και ανανέωση υφιστάμενων.
ΘΕΜΑ 10ο Διαγραφή ποσού από τους υπ’ αρ. 43,44/2016 Βεβαιωτικούς Καταλόγους.
ΘΕΜΑ 11ο Κοπή ενός (1) ξερού πεύκου επί της οδού Καλαβρύτων 19.
ΘΕΜΑ 12ο Κοπή ενός (1) ξερού πεύκου επί της οδού Μεσσήνης 8.

ΘΕΜΑ 13ο Αποδοχή αίτησης για πρακτική άσκηση σπουδαστή Τ.Ε.Ι. στο Δήμο μας.
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση της υπ΄ αριθ. 1/30.01.2017 γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαχείρισης του Κληροδοτήματος της Ευαγγελίας Μπενάκη, που αφορά την χορήγηση υποτροφιών.
ΘΕΜΑ 15ο Ανανέωση του προγράμματος πρόσληψης δύο ασκουμένων δικηγόρων στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Αλίμου.
ΘΕΜΑ 16ο Επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για την τήρηση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Αλίμου.
ΘΕΜΑ 17ο Επιβολή προστίμου στην ΟΛΓΑ ΘΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 18ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΑΓΙΑ Ο.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 19ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Δ. ΜΟΥΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 20ο Επιβολή προστίμου στην ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 21ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «NINE STREET BAR ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.

ΘΕΜΑ 22ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΚΕΤΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Α.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 23ο Επιβολή προστίμου στην ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 24ο Επιβολή προστίμου στο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 25ο 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017 Δήμου Αλίμου.
ΘΕΜΑ 26ο 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δήμου Αλίμου.
ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση α) πραγματοποίησης δαπάνης για τις εκδηλώσεις, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2017 και β) Δέσμευση πιστώσεων των εκδηλώσεων αυτών.
ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης για το έργο “Ανακατασκευή πεζοδρομίων Α. Καλαμακίου”.
ΘΕΜΑ 29ο Έγκριση μελέτης για το έργο “Ανακατασκευή πεζοδρομίων Α. Καλαμακίου”.

ΘΕΜΑ 30ο Επιχορήγηση του Αθλητικού μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ» για συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων για το χρονικό διάστημα από 21/04/2017 έως 30/04/2017.

ΘΕΜΑ 31ο Επιστροφή σε οφειλέτη του Δήμου Αλίμου εισπραχθέντος χρηματικού ποσού για πρόστιμο από παράβαση διατάξεων Κ.Ο.Κ., το οποίο κατέστη ακυρωτέο, λόγω εσφαλμένης αναγραφής στοιχείων στο έντυπο της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης.

ΘΕΜΑ 32ο Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου.

ΘΕΜΑ 33ο Ακύρωση της με αριθμό 04/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1579/25.01.2016 Ασφάλισης Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων έτους 2016 με την εταιρεία INTERLIFE ΑΑΕΓΑ.
ΘΕΜΑ 34ο Έγκριση ορθής επανάληψης απόφασης 442/2016 ως προς το όνομα του υπόχρεου της παράβασης Κ.Ο.Κ. με ΑΡ. 120900092332/26-11-2007.
ΘΕΜΑ 35ο Αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Νικολάου Δεμενόπουλου και Μαρίας Λημνιού στο Ο.Τ. 313.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.

(ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.