Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό  Άλσους 15,την  24η Ιουνίου 2015,  ημέρα Τετάρτη και ώρα  3.00 μ.μ. για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για:

1.    Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση Σχολείων» συνολικής κατά τον πρ/σμό της (57/2015) μελέτης δαπάνης 700.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ)

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφισης) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) και έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης και καθορισμός των όρων που αφορά στην παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Εργασίες εξωραϊσμού παραλίας».

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφισης) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) και καθορισμός των όρων που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καθιστικών» .

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφισης) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) και καθορισμός των όρων που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών οριοδεικτών (κολονάκια σήμανσης), πινακίδων ονοματοθεσίας οδών, και πινακίδων και στύλων σήμανσης».

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφισης) πίστωσης ποσού 73.800,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) και καθορισμός των όρων που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφισης) πίστωσης ποσού 8.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) για το έτος 2015, συνολικής πρ/σας δαπάνης 20.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ) [10.000,00 (συμ/νου ΦΠΑ) για το έτος 2016 και το υπόλοιπο για το έτος 2017] που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Υπαίθριων Οργάνων».

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφισης) πίστωσης ποσού 249.972,90 € (συμ/νου ΦΠΑ 23%) και καθορισμός των όρων που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων».

8.    Λήψη απόφασης επί του από 15/06/2015 Πρακτικού Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης παιδικών χαρών στα πλαίσια πιστοποίησής τους».

9.    Λήψη απόφασης επί του από 29/05/2015 Πρακτικού Διενέργειας (γνωμοδότησης) του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Αποψιλώσεις, καθαρισμοί και λοιπές εργασίες πολιτικής προστασίας».

10.    Έγκριση αιτήματος για υπαγωγή σε ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 321 Α΄) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας»

11.    Λήψη απόφασης για τη παράταση της χρονικής διάρκειας του Χρησιδανείου, που αφορά τη δωρεά παραχώρησης χρήσης ενός μηχανήματος (τσάπα) ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.”

12.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

13.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Λακαφώση.

14.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

15.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Αριστείδη Καραμπασιάδη.

16.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

17.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

18.     Ανάθεση υπόθεσης στο Δικηγόρο Αθηνών Απόστολο Γεωργούλα.

19.     Ανάθεση υπόθεσης στη  Δικηγόρο Αθηνών Αγγελική Καλογιάννη.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.