Ελληνικό – Αργυρούπολη:οι αιτήσεις για την ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Στο πλαίσιο της ασκούμενης Κοινωνικής Πολιτικής από την νέα Δημοτική Αρχή, η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελεί προτεραιότητα και αποσκοπεί στην κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ατόμων και οικογενειών που κατοικούν στα όρια της πόλης μας, μέσω της δωρεάν παροχής προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται και στηρίζονται κάθε μήνα δεκάδες οικογένειες με διαπιστωμένα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου για πολίτες κάτω των 60 ετών, τα Προγράμματα Κατ΄οίκον Βοήθειας και τα Κ.Α.Π.Η της πόλης μας (για υποψήφιους δικαιούχους άνω των εξήντα (60) ετών) ορίζονται ως αρμόδιες Υπηρεσίες συγκέντρωσης των σχετικών αιτημάτων και των απαραίτητων συνοδευτικών δικαιολογητικών.

Ως χρονικό διάστημα συγκέντρωσης των νέων αιτημάτων και εξέτασης των υποψηφίων δικαιούχων ορίζεται το διάστημα από 19 Ιανουαρίου έως και 30 Ιανουαρίου 2015.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (δ/νση Αλεξιουπόλεως 27 – 1ος όροφος) θα δέχεται τα αιτήματα των υποψηφίων δικαιούχων κατοίκων, ηλικίας κάτω των 60 ετών κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.00 – 14.00

Τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας θα εξυπηρετούν τους κατοίκους άνω των 60 ετών που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

 

Ακολουθούν έντυπο της σχετικής Αίτησης και κατάλογος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
i) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
·         Αίτηση του ενδιαφερομένου, (υπόδειγμα αίτησης χορηγούν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου).
·         Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των έξι μηνών).
·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ καθώς και άδεια διαμονής σε ισχύ.
·         Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ, ή ΟΤΕ στο όνομα του δικαιούχου. Σε περίπτωση φιλοξενίας απαιτείται σχετική υπεύθυνη δήλωση (και από τα δυο μέρη: του φιλοξενούμενου και του ατόμου που φιλοξενεί).
·         Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων.
·         Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή σε περίπτωση μη κατοχής ακίνητης περιουσίας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
ii) Επιπλέον δικαιολογητικά, που κατά περίπτωση ζητούνται για την συμπλήρωση της αίτησης:
·         Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
·         Βιβλιάριο απορίας, σε ισχύ (αντίγραφα των πρώτων σελίδων).
·         Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση κατά προτίμηση από Δημόσιο Φορέα, εφόσον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα υγείας.
·         Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας, εφόσον πρόκειται για Άτομα με Αναπηρία.
·         Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζεται σπίτι.
·         Αντίγραφο Έκθεσης Κοινωνικής Έρευνας από την αρμόδια Κοινωνική Λειτουργό, εφόσον απαιτείται, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκή οικογένεια, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ.).
·         Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας που αιτείται, λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης αυτής.
·         Βεβαίωση μη ένταξης σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων από άλλο φορέα.
·         Διαζευκτήριο ή Υπεύθυνη Δήλωση Διάστασης.
 
Νοείται ότι τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Δήμου.
Όλα τα δικαιολογητικά απαιτείται να είναι σε απλά φωτοαντίγραφα εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.