Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014, στις 19.30, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 17 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

 

ΘΕΜΑ 1ο Συνέχιση των εργασιών της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή και κατανομή ποσού 379.576,98€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, στο Δήμο Αλίμου προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – ΙΑ’ κατανομή έτους 2014.
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εκκαθάρισης Παγίου Εξοπλισμού.
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εκκαθάρισης άχρηστου μηχανογραφικού υλικού.
ΘΕΜΑ 5ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμ. 43/12-7-2013 Βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων έτους 2013.
ΘΕΜΑ 6ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Melon Advertising)» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 7ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «Δ. ΜΟΥΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με την επωνυμία DERTY CLUB  για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση και ανανέωση άδειας αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
ΘΕΜΑ 9ο Ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 300/2014 απόφασης του Δ.Σ. με τίτλο «Έγκριση πρακτικού για την απ΄ ευθείας ανάθεση Προμήθειας Τροφίμων (Είδη Αρτοποιίας) για το Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ».
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση της 284/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» με τίτλο «Έγκριση πρακτικού για την προμήθεια τροφίμων για το Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ».
ΘΕΜΑ 11ο Διαγραφή παραστατικών Παρελθόντων οικονομικών ετών.
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών.
ΘΕΜΑ 13ο 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου οικ. έτους 2014 (6η έγκριση προς Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης).
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης για την Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων (ΣτΔ).
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 16ο Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση της 7/2014 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2015 Δήμου Αλίμου».

 

Από το Γραφείο Τύπου &

Δημοσίων Σχέσεων 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.