Γρηρόρης Κωνσταντέλλος: “Αυτές είναι οι προτάσεις μας για την ανακύκλωση και τη διαχείριση απορριμμάτων”
Σύστημα ανακύκλωσης στην πηγή, με σταδιακή χωροθέτηση διαφορετικών κάδων για χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, καθώς και πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης προανήγγειλε σε επιστολή του προς την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος. Στην επιστολή του, ο Δήμαρχος ανέδειξε παράλληλα μια σειρά από προβλήματα και αιτήματα του Δήμου που αφορούν στο θέμα της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι και στις 3 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, σύμφωνα με τα ισχύοντα ΓΠΣ, πουθενά δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση ανάλογη εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων, είτε για τον απλό τεμαχισμό κλαδεμάτων, είτε για τη διαλογή ανακυκλώσιμων, είτε για λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης, με αποτέλεσμα για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως μόνη λύση, να προβάλλει πιθανώς η συνεργασία με γειτονικούς Δήμους.
Παράλληλα ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. την εμπορία των οιονδήποτε προϊόντων ή υλικών που προκύπτει από την ανακύκλωση, αναγκάζοντας τους να συνεργάζονται με ιδιώτες με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά τα προσδοκώμενα οφέλη.
Επίσης, ζήτησε να επιτραπεί στους Δήμους, με σύντομες διαδικασίες, να χωροθετούν εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στις προθέσεις του Δήμος να εκχωρήσει την καθαριότητα σε ιδιώτες.
Τέλος, ο Δήμαρχος, με απόφασή του, όρισε τετραμελή επιτροπή αποτελούμενη από τρία διευθυντικά στελέχη του Δήμου και τον Γενικό Γραμματέα, οι οποίοι μέχρι της 20 Δεκεμβρίου θα προετοιμάσουν τοπικό σχέδιο δράσης διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου το οποίο θα προωθηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για κατ’ αρχάς διαβούλευση.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Αγαπητή κ. Περιφερειάρχα και κ. Αντιπεριφερειάρχα,
Είμαστε πλήρως ευθυγραμμισμένοι με το πνεύμα και τη φιλοσοφία που διατυπώνεται στην από 2/10/2014 επιστολή σας, αναφορικά στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης σε εναρμόνιση με τον Ν. 4042/2012 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98.
Πέρα από πολιτικές επιδιώξεις και μικροπολιτικές αντεγκλήσεις που υπήρχαν στο παρελθόν και μπορεί να υπάρξουν και στο μέλλον, είναι γεγονός ότι η Πολιτεία, με τους μέχρι σήμερα σχεδιασμούς και χειρισμούς της, έχει οδηγηθεί σε ένα δύσκολο, αλλά και επικίνδυνο σταυροδρόμι, σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική και γενικότερα στη χώρα.
Είναι αδήριτη πλέον η ανάγκη να δραστηριοποιηθούν οι Δήμοι, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι, στην κατεύθυνση της οργάνωσης συστημάτων ανακύκλωσης στην πηγή, προκειμένου να μειωθεί δραστικά ο όγκος των σύμμεικτων απορριμμάτων που οδηγούνται για διάθεση σε κεντρικές εγκαταστάσεις.
Ο Δήμος μας παρουσιάζει την ιδιομορφία ότι το 1/3 περίπου των παραγόμενων αποβλήτων του είναι κλαδέματα και απόβλητα κήπων. Δυστυχώς μέχρι σήμερα τα απόβλητα αυτά κατευθύνονταν αναμεμιγμένα με τα υπόλοιπα απόβλητα στο ΧΥΤΑ. Η προσπάθεια μας να διαχωρίζονται και να τεμαχίζονται σε συγκεκριμένη έκταση και να κατευθύνονται είτε σε ιδιωτική εγκατάσταση κομποστοποίησης, είτε στην ανάλογη εγκατάσταση στο χώρο του ΧΥΤΑ, ακυρώθηκε όταν για τη συγκεκριμένη έκταση έγινε καταγγελία στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, επειδή δεν διέθετε την ανάλογη χρήση γης (επρόκειτο για εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΕ Βάρης)
Δυστυχώς και στις 3 Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, σύμφωνα με τα ισχύοντα ΓΠΣ, πουθενά δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση ανάλογης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων, είτε για τον απλό τεμαχισμό κλαδεμάτων, είτε για τη διαλογή ανακυκλώσιμων, είτε για λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης.
Εν προκειμένω, σταθμός μεταφόρτωσης που λειτουργούσε στην ΔΕ Βούλας, επίσης έπαυσε τη λειτουργία του πρόσφατα, μετά από καταγγελία στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος.
Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα, με δεδομένη τη μείωση του προσωπικού και το πάγωμα των προσλήψεων, να δυσχεραίνεται ιδιαίτερα ο Δήμος στη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων στο ΧΥΤΑ σε σχέση με το υπάρχον προσωπικό αλλά και να αυξάνει δυσανάλογα με τις οικονομικές μας δυνατότητες το κόστος μεταφοράς αφού σήμερα πρέπει να μεταφέρουμε το σύνολο των αποβλήτων με απορριμματοφόρα περισυλλογής στο ΧΥΤΑ.
Δηλώνουμε ευθαρσώς ότι στις προθέσεις μας είναι να εφαρμόσουμε σύστημα ανακύκλωσης στην πηγή, με σταδιακή χωροθέτηση διαφορετικών κάδων για χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό. Να προωθήσουμε επίσης το σύστημα της οικιακής κομποστοποίησης. Να χωροθετήσουμε καφέ κάδους για τα οργανικά απόβλητα (κυρίως υπολείμματα κουζίνας) στα μεγάλα καταστήματα εστίασης και σε άλλα σημεία, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα πολλά καταστήματα εστίασης. Να διαχωρίζουμε και να τεμαχίζουμε τα κλαδέματα. Όλα τα ανακυκλώσιμα να οδηγούνται σε διαφορετικά ρεύματα τελικής διάθεσης, ώστε να μειωθεί δραστικά ο όγκος των απορριμμάτων που οδηγούνται στις κεντρικές εγκαταστάσεις των ΧΥΤΑ.
Για την υλοποίηση των παραπάνω είναι χρήσιμο να εκπονηθεί μια μελέτη διαχείρισης, που θα προβλέπει, ανάμεσα σε άλλα, την πλήρη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου και τις αναγκαίες προμήθειες εξοπλισμού. Οι σχετικές δαπάνες θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό 2015 του Δήμου, μετά από αναμόρφωση. Είναι απαραίτητο για τη χρηματοδότηση των δράσεων να αξιοποιηθούν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, εκτός από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, γιατί τα επενδυτικά κεφάλαια που θα απαιτηθούν δεν θα είναι ευκαταφρόνητα και γιατί δεν είναι στις προθέσεις μας να εκχωρήσουμε την καθαριότητα του Δήμου σε ιδιώτες, προκειμένου να είναι δυνατή η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και οικονομικά λειτουργικού συστήματος ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό αιτούμεθα την οικονομική βοήθεια και της Περιφέρειας Αττικής.
Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται στο Δήμο μας η ανακύκλωση μαγειρικών ελαίων, ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών και λαμπτήρων, συστήματα τα οποία χρήζουν βελτίωσης και επέκτασης. Επίσης ήδη έχουμε προγραμματίσει και προβλέψει την δαπάνη προμήθειας ευμεγέθους τεμαχιστή κλαδεμάτων για τους πρώτους μήνες του 2015, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ίσως συναντήσουμε προβλήματα με το χώρο που θα τον λειτουργήσουμε.
Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε 2 βασικά προβλήματα στη συνολική υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης στο Δήμο :
1. Όπως ήδη αναφέραμε, στην έκταση του Δήμου μας, πουθενά δεν επιτρέπεται, βάσει των ισχυόντων ΓΠΣ, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων, έστω και ανακυκλώσιμων. Σημειωτέον ότι στεγασμένη εγκατάσταση είναι αναγκαία και για τη διαλογή των ανακυκλώσιμων και ογκωδών πριν την τελική διάθεση. Η αναθεώρηση των τοπικών χωρικών σχεδίων βάσει του Ν. 4269/2014, δεν είναι άμεσα εφικτή, γιατί δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι. Θα ήταν εξ άλλου μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Έτσι, αν δεν υπάρξει άμεσα νομοθετική ή άλλη ρύθμιση που θα επιτρέπει στους Δήμους, με σύντομες διαδικασίες, να χωροθετούν ανάλογες εγκαταστάσεις, για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως μόνη λύση, προβάλλει η συνεργασία με τον γειτονικό μας Δήμο του Κορωπίου, που διαθέτει στην έκτασή του βιομηχανικές χρήσεις. Θα απαιτηθεί για το σκοπό αυτό απόκτηση γης με μίσθωση ή αγορά-απαλλοτρίωση και φυσικά συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή Κορωπίου, κατεύθυνση στην οποία έχουμε ήδη αρχίσει να κινούμαστε αλλά και επαρκή χρηματοδότηση από πλευράς Περιφέρειας.
2. Η ανακύκλωση, επιφέρει, εκτός από περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, γιατί τα ανακυκλώσιμα είδη είναι εμπορεύσιμα. Τα οφέλη αυτά είναι αναγκαία για την απόσβεση των επενδυτικών κεφαλαίων και για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του συστήματος. Δυστυχώς όμως οι νόμοι της χώρας δεν επιτρέπουν στους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. την εμπορία των οιωνδήποτε προϊόντων ή υλικών. Εφ’ όσον δεν υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, μόνη λύση είναι η λειτουργία των συστημάτων ανακύκλωσης μέσω Δημοτικής ή Διαδημοτικής Επιχείρησης. Εν προκειμένω, ο Δήμος μας δεν διαθέτει Δημοτική Επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ.) και η συγκρότηση της σήμερα παρουσιάζει πολλές δυσκολίες γιατί προσκρούει σε μνημονιακές δεσμεύσεις. Στην περίπτωση διαχείρισης των ανακυκλώσιμων αποκλειστικά μέσω ιδιωτών, αφ’ ενός ελαχιστοποιούνται για το Δήμο τα προσδοκώμενα οικονομικά οφέλη, αφ’ ετέρου οδηγούμαστε σε σταδιακή ιδιωτικοποίηση του όλου συστήματος, προοπτική η οποία σε γενικές γραμμές δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Η λύση του προβλήματος αυτού μπορεί να προκύψει μόνο μέσω νομοθετικής ρύθμισης.
Εκτιμούμε ότι η Περιφέρεια Αττικής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, πρέπει να συμβάλει με δικές της πρωτοβουλίες στην επίλυση των 2 βασικών προβλημάτων που εκθέσαμε και που απασχολούν, όχι μόνον το Δήμο μας, αλλά πολλούς ακόμη Δήμους της Αττικής.
Αιτούμεθα επίσης την οικονομική συμβολή της Περιφέρειας στην υλοποίηση του σχεδιασμού που περιγράψαμε παραπάνω.
Σας γνωρίζουμε τέλος ότι κατόπιν μελέτης που εκπονήθηκε το 2013-2014, έχουμε καταγράψει τα αναλυτικά στοιχεία των παραγόμενων αποβλήτων στα όρια του Δήμου μας, τη διακύμανσή τους μέσα στο έτος, καθώς και τις ποσότητες των κλαδεμάτων-αποβλήτων κήπων. Αντίγραφο της μελέτης αυτής βρίσκεται στην διάθεσή σας.
Επιθυμούμε τη στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής για το μείζον θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων και είμαστε στη διάθεσή σας για συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των χρονιζόντων και διαρκώς διογκούμενων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.