Τα προβλήματα στην έλλειψη προσωπικού δεν επιλύονται με την παρουσία «εθελοντών»
Κύριε Δήμαρχε,

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.: 196/10-11-2014 εγγράφου μας αλλά και το με αριθμ. πρωτ.: 26129/10-07-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρονται στη δυνατότητα εθελοντικής εργασίας σε Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα τα πιο κάτω:

1. Τα προβλήματα στην έλλειψη προσωπικού δεν επιλύονται με την παρουσία «εθελοντών» στις οργανωμένες υπηρεσίες του Δήμου και του Κ.Α.Π.ΠΑ. αλλά με την κοινή δράση για την άρση της απαγόρευσης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

2. Η παρουσία «εθελοντών» στη λειτουργία των οργανωμένων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. έχει σχέση με τη συντονισμένη προσπάθεια να υποκαταστήσουν το μόνιμο προσωπικό με κάθε μορφής ελαστικές σχέσεις εργασίας, καθώς ουσιαστικά υποκρύπτει «μαύρη και ανασφάλιστη εργασία».

3. Η παρουσία «εθελοντών» είναι παράνομη ενέργεια, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, τόσο για τους Δημότες όσο και για την σωστή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Κύριε Δήμαρχε,

Επειδή η παρουσία των δήθεν «εθελοντών» εκτός των άλλων δημιουργεί και κλίμα έντασης μεταξύ των υπαλλήλων και των υπηρεσιών από την εμπλοκή τους στη λειτουργία του Δήμου (εντολές, αναζήτηση στοιχείων, χρήση υπηρεσιακών εγγράφων κ.λπ.) σας ζητούμε όπως τους αποσύρετε, καθώς δεν έχουν καμία υπαλληλική σχέση με το Δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση θα μας αναγκάσετε να προσφύγουμε τόσο στο Ι.Κ.Α. όσο και στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Για την παρουσία δε των «εθελοντών» σε όσες υπηρεσίες έχουν σχέση με τις διατάξεις για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος θα προσφύγουμε στη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής.

Αν πραγματικά επιθυμείτε την καλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Γλυφάδας και την αναβάθμισή τους αλλά και την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού είναι υποχρέωσή σας η άμεση απόσυρση των… «εθελοντών».
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος                          Γιώργος Παπαδούδης

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.