Σπύρος Πανάς: “Κίνδυνος χρεοκοπίας του δήμου 3Β”
Ανοιχτή Επιστολή του Δημάρχου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Σ. Πανά προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών & Δικαιοσύνης , για το ζήτημα των διεκδικήσεων της Μ.Ε.Ε.Κ.Β ( Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας) από το Δήμο:
Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί
Αισθάνομαι την υποχρέωση λόγω της θεσμικής μου θέσεως να σας ενημερώσω για ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τους δημότες της Βούλας και είναι πολύ πιθανό, αν δεν υπάρξει από πλευράς της επίσημης Πολιτείας πολιτική και νομική παρέμβαση, να οδηγήσει στην οικονομική κατάρρευση και χρεοκοπία του ενιαίου πλέον Δήμου Βάρης –Βούλας- Βουλιαγμένης.
Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της αρνητικής εξέλιξης που έχει τουλάχιστον μέχρι σήμερα για το Δήμο μας η δικαστική διένεξη που ξεκίνησε αιφνιδιαστικά από το 2001 μεταξύ της (κατά το αγωγικό δικόγραφο) υπό εκκαθάρισης τελούσας Μετοχικής Εταιρείας Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας ( Μ.Ε.Ε.Κ.Β.) και του πρώην Δήμου Βούλας , κι αφορά αρχικά την κυριότητα έκτασης που είχε παραχωρηθεί από τον ΕΟΤ στο Δήμο από το 1993. Και στη συνέχεια την κυριότητα κι άλλης έκτασης, που βρίσκεται πλησίον της αρχικής και εκατέρωθεν της παραλιακής Λεωφόρου Καραμανλή.
Ουσιαστικά ο σημερινός Δήμος Βάρης – Βούλας- Βουλιαγμένης , ως συνέχεια του πρώην Δήμου Βούλας, βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με μια εταιρεία η οποία φέρεται ότι εκπροσωπείται από τους εκκαθαριστές αυτής για μια έκταση που μας είχε παραχωρήσει ο ΕΟΤ και ανήκει κατά ψιλή κυριότητα στο Δημόσιο. Και κινδυνεύει όχι απλά να χάσει την έκταση , αλλά και να πληρώσει και αποζημίωση άνω των 12.000.000 ευρώ.
Επισημαίνω ότι στην επίδικη έκταση ο π. Δήμος Βούλας αλλά και η σημερινή Διοίκηση του Δήμου έχει εκτελέσει όλα αυτά τα χρόνια έργα και παρεμβάσεις διαθέτοντας σημαντικά κονδύλια. Χρήματα που θα χαθούν για τον έλληνα φορολογούμενο, ενώ τα έργα που έχουν γίνει θα τα επωφεληθούν ιδιώτες .
Σε αυτή τη δικαστική διένεξη, οι προηγούμενες Διοικήσεις του π. Δήμου Βούλας επέδειξαν εγκληματική αδιαφορία και αμέλεια. Θα σας παραθέσω μια σειρά από ενέργειες , που αποδεικνύουν αυτόν τον ισχυρισμό και κατά την άποψη μου αποτελούν τη μόνη αιτία που η δικαστική διένεξη με την Μ.Ε.Ε.Κ.Β. είναι αρνητική για το Δήμο.

Α) Καταρχήν, όταν ξεκίνησε η ένδικη διαφορά με την Μ.Ε.Ε.Κ.Β. ( υποβολή αγωγής κατά του Δήμου στις 3/9/2001), ο Δήμος δεν παρέστη στην εκδίκαση αυτής της αγωγής με πληρεξούσιο δικηγόρο, με αποτέλεσμα να εκδικαστεί η αγωγή ερήμην του και να εκδοθεί απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών(7314/2002), με την οποία αναγνωρίστηκε υπέρ της Μ.Ε.Ε.Κ.Β. η κυριότητα μιας σειράς ακινήτων, συνολικής έκτασης άνω των 5.400 τ.μ.

Β) Είναι αξιοσημείωτο πως ενώ στη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ ΕΟΤ και πρώην Δήμου Βούλας υπήρχε πρόβλεψη πως σε κάθε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων του ΕΟΤ επί της συγκεκριμένης εκτάσεως ο Δήμος Βούλας όφειλε να ενημερώσει τον ΕΟΤ για την εξέλιξη ώστε να παρέμβει , αυτό δεν έγινε ποτέ από πλευράς Δήμου. Ο λόγος; Άγνωστος αλλά και προφανής.

Γ) Επισημαίνω πως σε όλα τα στάδια εκδίκασης της υπόθεσης ( από την πρώτη αγωγή το 2001 ως και την τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου, 1612 /2010) η Διοίκηση του π. Δήμου Βούλας ποτέ δεν ενημέρωσε αλλά ούτε και ζήτησε την παρέμβαση της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, παρά το μνημόνιο που είχε υπογράψει ο Δήμος και με το οποίο αναγνώριζε την κυριότητα του Δημοσίου στη συγκεκριμένη έκταση. Για ποιο λόγο η τότε Διοίκηση δεν αξιοποίησε αυτό το πλεονέκτημα; Ποια σκοπιμότητα εξυπηρετούσε αυτή η τακτική; Μήπως κάποιοι είχαν αποφασίσει να χάσει ο Δήμος και το Δημόσιο την έκταση και να επωφεληθούν οι «μέτοχοι» της Μ.Ε.E.Κ.Β.;

Δ) Είναι επίσης τυχαίο ότι η Μ.Ε.Ε.Κ.Β. αποφάσισε να διεκδικήσει την έκταση , όχι το 1993 που υπογράφηκε η παραχώρηση της από τον ΕΟΤ στο π. Δήμο Βούλας, αλλά το 2001, όταν έγινε αλλαγή Δημοτικής Αρχής ; Όταν δηλαδή Δήμαρχος ανέλαβε ο κ. Μάντεσης; Είναι συμπτωματικό ότι με Διοίκηση Μάντεση ξεκίνησε η δικαστική διένεξη, ότι η Διοίκηση Μάντεση ακολούθησε αυτή την αδιέξοδη και καταστροφική όπως αποδείχθηκε νομική τακτική και ότι επί Διοίκησης Μάντεση τελικά υπήρξε τελεσίδικη απόφαση υπέρ Μ.Ε.Ε.Κ.Β.;

Ε) Πέραν όμως της μέχρι σήμερα δυσμενούς δικαστικής έκβασης της υπόθεσης όσον αφορά το Δήμο, για τη συγκεκριμένη επίδικη έκταση, εξαιτίας των παραπάνω αναφερόμενων εγκληματικών χειρισμών, υπάρχει κίνδυνος η ζημιά να γίνει ακόμη μεγαλύτερη, αφού εκκρεμεί η εκδίκαση στις 21/11/2013 της αγωγής που κατέθεσε η Μ.Ε.Ε.Κ.Β. σε βάρος του Δήμου. Με την αγωγή αυτή η Μ.Ε.Ε.Κ.Β. διεκδικεί την απόδοση των ωφελημάτων τα οποία προσδιορίζει σε ποσό άνω των 12.000.000 ευρώ, και ισχυρίζεται ότι ωφελήθηκε ο Δήμος από την εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου που βρισκόταν εντός της έκτασης που του είχε παραχωρήσει το 1993 ο ΕΟΤ. Αν η Μ.Ε.Ε.Κ.Β. κερδίσει και αυτή την αγωγή έστω και εν μέρει, ο Δήμος δεν θα έχει τη δυνατότητα να αποδώσει τα χρήματα αυτά και θα οδηγηθεί αναγκαστικά σε λουκέτο.

ΣΤ) Σε αντίθεση με τον τρόπο που χειρίσθηκε την υπόθεση η προηγούμενη Διοίκηση του Δήμου Βούλας, η σημερινή Διοίκηση του ενιαίου Δήμου προχώρησε , λόγω της σοβαρότητας του θέματος
• Στην ανάθεση της νομικής εκπροσώπησης του Δήμου σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο Πανεπιστημιακού επιπέδου, προκειμένου να κάνουμε ότι είναι δυνατόν για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
• Ενημερώσαμε από την πρώτη στιγμή την ΕΤΑΔ Α.Ε. για τις δικαστικές εξελίξεις και της ζητήσαμε να παρασταθεί νομικά στο πλευρό του Δήμου, αφού αυτό εξυπηρετεί το συμφέρον του ΕΟΤ το οποίο έχει παραχωρήσει την έκταση στο Δήμο αλλά και του Δημοσίου.

Κύριοι Υπουργοί,

Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης καλείται να διαχειριστεί τη «βαριά κληρονομιά» εγκληματικών λαθών ή ενδεχομένως και εσκεμμένων παραλείψεων της προηγούμενης Διοίκησης του Δήμου Βούλας.
Οι κάτοικοι του ενιαίου Δήμου θα κληθούν να πληρώσουν χωρίς να ευθύνονται τα λάθη μιας ολιγομελούς, αλλά όπως αποδείχθηκε αποφασισμένης να βλάψει το Δήμο, ομάδας ανθρώπων που είχε το κρίσιμο διάστημα 2001-2010 τη Διοίκηση του πρώην Δήμου Βούλας. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι αποδεκτό.
Για το λόγο αυτό και προκειμένου :
• να αποτρέψουμε την οικονομική κατάρρευση του ενιαίου Δήμου Βάρης -Βούλας –Βουλιαγμένης
• να αποκατασταθεί το συμφέρον του Δημοσίου από τις ύποπτες συμπεριφορές και τακτικές κάποιων λίγων ανθρώπων, που πρόδωσαν την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν οι συμπολίτες τους
• να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας ότι δεν θα επιτρέψουμε να δημιουργηθούν τετελεσμένα σε βάρος της διαφάνειας και της νομιμότητας
• να αποτρέψουμε τη μελλοντική τσιμεντοποίηση και εμπορευματοποίηση της επίδικης έκτασης , σε βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου αλλά και της ξεχωριστής φυσιογνωμίας της περιοχής

ΣΑΣ ΖΗΤΩ

• Την άμεση αποκατάσταση της αδικίας που έχουν υποστεί η πόλη και οι κάτοικοί της.
• Την άμεση νομική παρέμβαση του Δημοσίου μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΤΑΔ Α.Ε., προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και να μην δημιουργηθούν «τετελεσμένα» εις βάρος του Δήμου, των Δημοτών και του Ελληνικού Δημοσίου.
• Την άμεση διερεύνηση από το Υπουργείο Οικονομικών για το πως κάποιοι διεκδικούν ουσιαστικά από Ελληνικό Δημόσιο εκτάσεις, εάν νομιμοποιούνται να το πράξουν, εάν οι εκτάσεις αυτές έχουν δηλωθεί, φορολογηθεί κλπ. και από πότε; Σημειωτέον ότι σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που είχα από τους «νέους» νομικούς χειριστές της υπόθεσης για λογαριασμό του Δήμου μας, το καθεστώς νόμιμης
εκπροσώπησης της φερόμενης υπό εκκαθάριση τελούσας ΜΕΕΚΒ εμφανίζεται τουλάχιστον αόριστο, εάν όχι έωλο και σαφώς χρήζει άμεσης διερεύνησης.
• Τη διερεύνηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης όλων των πτυχών της υπόθεσης, ώστε να διαπιστωθεί αν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές εξέτασαν ενδελεχώς τα στοιχεία πριν καταλήξουν στις αποφάσεις που έλαβαν.
• Την διερεύνηση ύπαρξης πιθανών ποινικών ευθυνών και την απόδοση τους στα πρόσωπα εκείνα που με τις αποφάσεις και τους χειρισμούς τους έβλαψαν τα συμφέροντα του Δήμου, προς όφελος εξυπηρέτησης αλλότριων συμφερόντων.
• Την διασφάλιση από το Υπουργείο Εσωτερικών της μελλοντικής οικονομικής βιωσιμότητας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, σε περίπτωση που η δικαστική απόφαση στην αγωγή της Μ.Ε.Ε.Κ.Β. που θα εκδικαστεί το Νοέμβριο, είναι σε βάρος του Δήμου.

Κύριοι Υπουργοί

Για μένα προσωπικά, η ευθύνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί έχει ονοματεπώνυμο. Δεν είμαι όμως εγώ αρμόδιος να την αποδώσω.
Θεωρώ ότι η Πολιτεία είναι αυτή που πρέπει, μέσα από τον ενδελεχή έλεγχο των εντεταλμένων οργάνων της , να καταλογίσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει και να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα το συμφέρον του Δημοσίου.

 Με εκτίμηση

Σπύρος Πανάς
Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.