Δυο συνεδριάσεις σε μια μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
Τη Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, στις 18:30, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 30 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

1/408 Συζήτηση και ψήφισμα αναφορικά με την πρόσβαση στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου στο κτήμα Γερουλάνου.
2/409 Αποδοχή ποσού 33.090,00 € από το ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2013 (ΣΑΤΑ).
3/410 Αποδοχή και κατανομή ποσού 22.564,58 € από το ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε υπαλλήλους του πρώην Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ) και των πρώην Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών.
4/411 Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της αναγκαιότητας για την εργασία «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2013».
5/412 Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της αναγκαιότητας για την «προμήθεια μεμβρανών ασφαλείας».
6/413 Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της αναγκαιότητας για την εργασία : «Τεχνική Υποστήριξη Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων KONICA-MINOLTA του Δήμου» .
7/414 Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της αναγκαιότητας για την εργασία «επισκευή επίπλων δημοτικού καταστήματος».
8/415 Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της αναγκαιότητας για την «εργασία συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα του δημοτικού καταστήματος για το έτος 2014».
9/416 Συζήτηση και λήψη Απόφασης επί της αναγκαιότητας για την «προμήθεια κρέατος (τροφίμων) για απόρους και αναξιοπαθούντες κατοίκους του Δήμου, εν όψει των Χριστουγέννων 2013».
10/417 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετάθεση χρόνου παράδοσης προμήθειας.
11/418 Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τροχήλατων πλαστικών κάδων.
12/419 Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής ειδών ατομικής προστασίας.
13/420 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΥΚΝΩΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ».
14/421 Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Αλίμου.
15/422 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από καταβολή ΤΑΠ, Δ.Τ. και Δ.Φ.
16/423 Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με αίτημα δημότη για την κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Κωστή Παλαμά 15-17.
17/424 Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμορφώσεις και επισκευές οδών και κρασπεδορείθρων του Δήμου».
18/425 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2013.
19/426 Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ».
20/427 Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ».
21/428 Συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα πλαίσια του υπ΄ αρ. 169106/Δ4/7-11-2013 εγγράφου του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015».
22/429 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους καθαριότητας στην Ε.Τ.Α. Α.Ε. για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στη μαρίνα Αλίμου για το έτος 2013.
23/430 Καθορισμός συντελεστών τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου για το έτος 2014.
24/431 Καθορισμός συντελεστών τελών χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2014.
25/432 Καθορισμός συντελεστών τελών διαφήμισης για το έτος 2014.
26/433 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της 343/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τη μη άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αρ. 2331/2013 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών, υπόθεση απασχολούμενων σε προγράμματα STAGE) .
27434 Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας άρσης απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας κ.κ. Δέγλερη με ταυτόχρονη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 355, μετά και την έκδοση της υπ’ αριθμ. 20/2013 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί του ως άνω θέματος.
28/435 Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας σε Υπαλλήλους του Δήμου (Ν. 4172/2013, άρθρο 81, παρ.4).
29/436 Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με το αίτημα της Τλα Ευμορφίας για την διαγραφή χρεών της προς το Δήμο από πρόστιμα και προσαυξήσεις.
30/437 Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή πεύκου επί πεζοδρομίου στην οδό Θέτιδος 21.
Από το Γραφείο Τύπου &
Δημοσίων Σχέσεων

Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013, στις 20:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 2 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

1/438 

Ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλίμου έτους 2014.

2/439 Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2014.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.