Στη ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. με έκπτωση 40,12% η κατασκευή του γυμναστηρίου στο Π.Φάληρο
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Την Τρίτη στις 21η Μαΐου του 2013 δηµοπρατήθηκε µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισµό
το έργο :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ»
σύµφωνα µε την µε αρ. 107/2012 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισµού
µελέτης 9.995.000,00€.
Τα Τεύχη δηµοπράτησης του έργου παρέλαβαν συνολικά 90 τεχνικές εταιρίες, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον συµµετοχής τους στη δηµοπρασία. Στην διαγωνιστική διαδικασία προσήλθαν µε κλειστές οικονοµικές προσφορές οι κατωτέρω :
Α/α Εταιρία Ενιαίο Ποσοστό Έκτωσης (%)
1. ΤΕΟ∆ΟΜΗ Α.Κ.ΤΕ 24,79
2. ΕΤΒΟ Α.Τ.Ε. 21,55
3. TRITON ACT A.E. 29,00
4. M.T. Α.Τ.Ε. 20,98
5. ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. 20,70
6. ΦΡΑΤΕΚ Α.Ε. 19,12
7. ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΤΕ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 25,18
8. Ο∆Ο.ΚΑΤ. Α.Ε. 5,00
9. ΠΡΟ.ΕΤ Α.Ε. 26,56
10. ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε. 18,52
11. ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 40,12
12. ΒΑΣΚΟ Α.Τ.Ε. 35,65
13. ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε. 25,59
14. ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΑΝΟ∆ΟΣ ΑΤΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΡΩΝ 20,47
15. ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ A.Ε. 33,23
Η πρώτη µειοδότρια προσφορά είναι αυτή της εταιρίας ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 40,12% και το κόστος του έργου θα ανέλθει στο ποσό των :
4.899.870,58€ + (ΦΠΑ 23%)1.126.970,23€ = 6.026.840,81€.
Σύµφωνα µε τη προγραµµατική σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, το ποσό για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από Ιδίους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής.
Στην διαδικασία διαγωνισµού δεν κατατέθηκε από τους συµµετέχοντες καµία ένσταση. Το σύνολο των διαδικασιών έχει διαβιβαστεί στο ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ για προσυµβατικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις.
Η εργολήπτρια εταιρεία αναµένεται να εγκατασταθεί στο έργο µέσα στο µήνα Αύγουστο
Άλιμος: Μια όμορφη πόλη με όμορφους ανθρώπους – Aπολογισμός έργου 2014 – 2023

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.