Γλυφάδα – συνεδριάζει στις 10 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οδό Άλσους 15,την 10η Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.
για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για :

1. Λήψη απόφασης επί της ένστασης της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας “NEW MILLENIUM CONSTRUCTIONS “ κατά του από 26.6.2013 πρακτικού του διαγωνισμού “Συντήρηση και ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων” (Α.Μ. 162/11).

2. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση και ανακατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων”.

3. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 2.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά “Προμήθεια εσχαρών και καλυμμάτων φρεατίων”.

4. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 3.000,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά “Προμήθεια υλικού καθαρισμού στολών εργασίας”.

5. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 12.300,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο “Συντήρηση αθλητικών οργάνων”.

6. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο “Συντήρηση παιχνιδιών παιδικών χαρών”.

7. Έγκριση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά “Προμήθεια αδρανών υλικών”

8. ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 24.600,00 € (συμ/νου ΦΠΑ), που αφορά την παροχή υπηρεσίας/εργασίας με τίτλο “Κατασκευή παρόδου οδού Βενεζουέλας”.

9. Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση Ο.Τ. 414 περιοχής Καρβελά Δήμου Γλυφάδας για τη διαπλάτυνση της οδού Γοργοποτάμου για σύνταξη πράξης αναλογισμού και αποζημίωσης».

10. Λήψη απόφασης για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.232,99 € προς καταβολή τόκων υπερημερίας του έργου “Αποπεράτωση Παλαιού Δημαρχείου (Α.Μ. 173/2008)” στην εταιρεία Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α.ΒΕ.ΤΕ.

11. Λήψη απόφασης για διάθεση (ψήφιση) πίστωσης συνολικού ποσού 119,90 €, που αφορά δαπάνη επιστροφής χρημάτων στους δικαιούχους της, αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο μας.

12. Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής προς εξόφληση πρόσθετης δαπάνης τοποθέτησης υδροπαροχής στο νέο κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου.

13. Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης 799,50 € (συμ/νου ΦΠΑ) για πληρωμή αμοιβών και εξόδων του δικηγόρου Αθηνών κ. Αναστάσιου Θωμαϊδη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου.

14. Ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο Αθηνών κ. Νικόλαο Πινάτση.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.