Ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι του Αγίου Δημητρίου
Αικατερίνη Ασημακοπούλου

Αντιδήμαρχος Προστασίας Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής

Αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη του τομέα ανάπτυξης, οικολογίας, ενέργειαςκαι εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας, τη διαχείριση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, την προώθηση της περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, τη βελτιστοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, την εποπτεία των αστικών λαχανόκηπων και βοτανικών κήπων, την αισθητική αναβάθμιση της πόλης, την εφαρμογή και εποπτεία προγραμμάτων βιώσιμης κινητικότητας κ.λπ.Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

Άγγελος Γαβαλάς
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη και εποπτεία των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, Τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών –
Επίβλεψης Έργων, του μικρού συνεργείου του Δήμου κ.λπ.

Ελένη Καντζέλη – Καρανικολάου
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
Αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία και ευθύνη της υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας του Δήμου, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης κ.λπ.

Χρίστος Καραχάλιος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης, Προϋπολο-γισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, την εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας κ.λπ.

Νικόλαος Συρράκος
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Καθαριότητας
Αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, την εποπτεία μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, πρασίνου, την πολιτική προστασίας, τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα, την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Διαχείρισης υλικών, καυσίμων και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού, τη λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας κ.λπ.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.