Επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ Α.Ε. και ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας», που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων –ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων – ΠΣΕ, τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – ΣΕΒΕ, και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης – ΣΕΚ, ανακοινώνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 40 ωρών έκαστο, για εργαζομένους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.Η υλοποίηση  του 1ου εκπαιδευτικού προγράμματος θα ξεκινήσει το 1ο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου  2013, και θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΠΕ, Μαρίνου Αντύπα 86 – 88 στην Ηλιούπολη.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει ως αντικείμενο το Διεθνές Εμπόριο και τις Εξαγωγές στην πράξη, με εισηγητές καταξιωμένους και έμπειρους εκπαιδευτές από το χώρο του διεθνούς εμπορίου, του marketing, της προώθησης των εξαγωγών, της συσκευασίας και της διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης  θα περιλαμβάνει 20 ώρες εβδομαδιαίως (ήτοι Δευτέρα, Παρασκευήαπόγευμα 6 ώρες, Σάββατο 8 ώρες). Σημειώνουμε ότι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ως αμοιβή για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το ποσό των 5 € μικτά την ώρα. Μετά το πέρας του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν επίσης Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου και ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, καλεί τους ενδιαφερόμενους, εφόσον το επιθυμούν και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει ή να αποστείλει ταχυδρομικώς ή με e-mail μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στα γραφεία του ΟΠΕ, Μαρίνου Αντύπα 86 -88, 163 46 Ηλιούπολη ( αρμόδιοι κκ. Άννα Κωστούρου 210 99 82 249 και Αγγελική Κάβουρα 210 99 82 187)

 

Διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΠΕ –ΑΕ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 86 -88
163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9982-249, 210 9982-187, 210 9982-100
Fax: 210 9969100
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
4. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
5. Πρόσφατη φωτογραφία
6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων

Βρείτε εδώ την αίτηση συμμετοχής

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.