Πρόχειρος διαγωνισμός στον Άγιο Δημήτριο


Η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Αττικής, διακηρύσσει ότι την:
7/12/2012 ημέρα: Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.– 10:30 π.μ., θα
διεξαχθεί δημόσιος Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες
προσφορές ,και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά ,
για την προμήθεια : Λαστιχοφόρου φορτοεσκαπτικού μηχανήματος ,
του Δήμου έτους 2012 , σε εκτέλεση της υπ. αρ. 522/2012 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός #68.800,00# Εuro, συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α..
Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν :
α. Έλληνες και αλλοδαποί αναγνωρισμένοι προμηθευτές του
δημοπρατούμενου αντικειμένου.
β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα.
γ. Συνεταιρισμοί.
δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α..
Έντυπα σχετικά με το διαγωνισμό δίνονται στα γραφεία του Δήμου, από :
κο Γεωργακόπουλος Δ. – Σταυριανόπουλο Γιώργο, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, μετά τις 23/11/2012 ημέρα Παρασκευή στη Δ/νση :
Αγίου Δημητρίου 55 – Τ.Κ. 17343 , Άγιος Δημήτριος από το αρμόδιο Τμήμα
Προμηθειών, τηλέφωνο επικοινωνίας 213.2007.765-64 .
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X