Πρόσληψη 9 ατόμων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, συνολικού αριθμού 9 ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών – πρόσκαιρων αναγκών.

Oι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected].Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση που θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24-02-2021 έως και 25-02-2021 ώρα 13:00.
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.