Δήμος Αλίμου: Έτος Τοπικής Ιστορίας το 2020
Πρόταση για να κηρυχθεί το 2020 «έτος τοπικής ιστορίας», με ντοκιμαντέρ, εκδόσεις και ημερίδες, για να αναδειχθεί η τοπική ιστορία του Αλίμου, θα συζητηθεί στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, στις 20:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 16 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

1ο ΘΕΜΑ Α’ Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2020 ποσού 78.232,28€ για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές.
2ο ΘΕΜΑ Κήρυξη του 2020 ως “Έτους Τοπικής Ιστορίας” του Δήμου Αλίμου.
3ο ΘΕΜΑ 1η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Αλίμου έτους 2020.
4ο ΘΕΜΑ 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2020.
5ο ΘΕΜΑ Επιβολή προστίμου στην ανώνυμη εμπορική εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «JUMBO» για την παράνομη τοποθέτηση πινακίδων αναρτημένων σε στύλους ονοματοδοσίας του Ν. 2946/2001.
6ο ΘΕΜΑ Παράταση Προθεσμίας Εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή Δύο Πεζογεφυρών».
7ο ΘΕΜΑ Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων σε κεντρικά σημεία του Δήμου».
8ο ΘΕΜΑ Επικαιροποίηση της 210/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με επανεπιβολή απαλλοτρίωσης επιφανείας 559,60 τ.μ. στο Ο.Τ. 364 φερόμενης συνιδιοκτησίας Μαρίας Τζανέτου, Αν. Γκιώνη κ.λπ.».
9ο ΘΕΜΑ Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 14.880€, σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 164.5/2019 Απόφαση ΔΣ Πράσινου Ταμείου, στο Μέτρο “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2019”, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019” στον Α.Π.3: Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019.
10ο ΘΕΜΑ Έγκριση αναθεώρησης του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αλίμου.
11ο ΘΕΜΑ Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Αλίμου».
12ο ΘΕΜΑ Έγκριση οριστικής παραλαβής του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) και των σεναρίων.
13ο ΘΕΜΑ Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών αρμοδιότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
14ο ΘΕΜΑ Έγκριση πρακτικού επιτροπής εκκαθάρισης άχρηστου υλικού.
15ο ΘΕΜΑ Χορήγηση νέων αδειών αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης.
16ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) ευκαλύπτου στη Λεωφ. Καλαμακίου 106.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.