Δήμος Αλίμου: Ο Δημήτρης Μαργέτης, συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης
Με 27 ψήφους υπέρ, δύο λευκές και μία άκυρη, ο οικονομολόγος Δημήτρης Μαργέτης, εκλέχθηκε συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης, του δήμου Αλίμου. Ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης δήλωσε: “Είναι η πρώτη φορά που ο δήμος εκλέγει συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης και μάλιστα ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις, που σημαίνει ότι με τη συναίνεση μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για την πόλη”.

Ο Δημήτρης Μαργέτης ευχαρίστησε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και υποσχέθηκε ότι θα είναι αντάξιος των νέων του καθηκόντων. Από την ψηφοφορία απείχε η Κυριακή Καμαρινού, από τη Λαϊκή Συσπείρωση.

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ/BIOΓΡΑΦΙΚΟ

Έχω σπουδάσει Οικονομικά στο Λονδίνο (BA Economics) και κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατάγομαι από τα Σπάτα Αττικής και είμαι μέλος πολύτεκνης οικογένειας. Εργάσθηκα σε μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες από το 2000 έως το 2009 και μετέπειτα διορίσθηκα στο Υπουργείο Οικονομικών μετά από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όπου υπηρετώ έως σήμερα με αντικείμενο τα δημόσια οικονομικά. Εκπροσωπώ την Ελλάδα σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.α. Είμαι μέλος του οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος και κατέχω άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια λογιστή – φοροτεχνικού. Μιλάω άριστα Αγγλικά και λίγα Γαλλικά και Ισπανικά. Λάτρης της μουσικής και των τεχνών, από την παιδική μου ηλικία ασχολήθηκα με την μουσική σπουδάζοντας κλασικό πιάνο, ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική καθώς και jazz σαξόφωνο το οποίο συνεχίζω να παίζω μέχρι σήμερα σε διάφορα μουσικά σχήματα. Υπήρξα επίσης αθλητής στίβου κατά τα μαθητικά μου χρόνια, μέλος του αθλητικού ομίλου Φιλοθέης με αρκετές διακρίσεις. Το 2009 παντρεύτηκα με τη Ζαχαρούλα Μπαλιτσάρη, εγκατασταθήκαμε στον Άλιμο και σήμερα έχουμε μια κόρη 6 ετών τη Μαρία.

Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο Άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.

4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του Άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.