Το 1ο ΓΕ.Λ ΑΛΙΜΟΥ – ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ στο πρόγραμμα Erasmus+ KA229 με τίτλο: European Cooperative Open City 2030 – E.C.O CITY 2030
Το πρόγραμμα Erasmus+ KA229 με τίτλο: European Cooperative Open City 2030 – E.C.O CITY 2030 όπου συμμετέχει το 1ο ΓΕ.Λ ΑΛΙΜΟΥ – ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ πιστοποιήθηκε από τον οργανισμό eTWINNING στη Γαλλία, και έλαβε Ετικέτα Ποιότητας.
«Votre beau projet réunissant trois pays partenaires et présenté dans le cadre d’ERASMUS+ se décline sur le thème du développement durable et des objectifs définis par les Nations Unies pour 2030. Votre choix du onzième objectif vous a permis de travailler en équipes internationales sur de nombreux aspects de la ville durable à travers des activités variées. La qualité de votre projet et de votre organisation est remarquable. Les productions réalisées tout au long de cette première année de projet ERASMUS+ témoignent du grand intérêt et de l’implication de tous vos élèves. Vous avez su mettre en route une belle et grande dynamique comme en témoignent les différents acteurs et les récompenses déjà décernées auxquelles nous sommes ravis d’ajouter un Label de Qualité bien mérité !»
Το όμορφο έργο σας, που συγκεντρώνει τρεις χώρες εταίρους και παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ERASMUS+, έρχεται με θέμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους που ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη για το 2030. Η επιλογή σας του ενδέκατου στόχου, σας επέτρεψε να εργαστείτε σε διεθνείς ομάδες σε πολλές πτυχές της αειφόρου πόλης μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων. Η ποιότητα του έργου σας και της οργάνωσής σας είναι αξιοσημείωτη. Οι παραγωγές που έγιναν σε αυτό το πρώτο έτος του προγράμματος ERASMUS+ μαρτυρούν το μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή όλων των μαθητών σας. Ήσαστε σε θέση να ξεκινήσετε μια όμορφη και μεγάλη δυναμική, όπως αποδεικνύεται από τις διάφορες δράσεις και τα βραβεία που έχουν ήδη απονεμηθεί, στα οποία είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσθέσουμε μια Ετικέτα Ποιότητας την οποία αξίζετε!
Στο πρόγραμμα επίσης συμμετέχουν τα παρακάτω σχολεία:
LYCEE DARIUS MILHAUD – Παρίσι, Γαλλία και
SKEDSMO VIDEREGAENDE SKOLE – Οσλο, Νορβηγία.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.