Δήμος Αγίου Δημητρίου: Ψηφίστηκε ο Ισολογισμός οικονομικής χρήσης 2017


Με την 71/2019 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Ισολογισμό οικονομικής χρήσης 2017.
Με αφορμή την απόφαση αυτή, αλλά και ορισμένα σχόλια που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Αναστάσιος Σοφιανόπουλος, με σχετική ανακοίνωσή του κάνει ορισμένες διευκρινήσεις.

___________________

Ο Ισολογισμός είναι η ετήσια απεικόνιση της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου, όπου η κάθε χρήση διέπεται από την αρχή της oικονομικής αυτοτέλειας.
Τα aποτελέσματα εις νέον αφορούν το λογιστικό αποτέλεσμα κάθε χρήσης το οποίο προκύπτει εάν από τα έσοδα κάθε χρήσης (εισπραχθέντα και ανείσπρακτα) αφαιρέσουμε τα έξοδα της ίδιας χρήσης (πληρωμένα και απλήρωτα).

Στις χρήσεις 2014 – 2017 μπορεί να προέκυψε έλλειμμα, το οποίο όμως, ετησίως, παρουσιάζει μείωση.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία, το 2017 το έλλειμμα χρήσης μειώθηκε κατά 251.732,96 €.

Συνολικά ο Δήμος στις 31/12/2017 παρουσιάζει πλεόνασμα συνολικού ποσού 4.557.672,14 €.

Στα έξοδα κάθε χρήσης περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις των παγίων που στη χρήση 2017 ανήλθαν στο ποσό των 3.383.682,68 €. Οι αποσβέσεις, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, αφορούν την τμηματική μεταφορά στα έξοδα κάθε χρήσης του κόστους των έργων που είχαν πραγματοποιηθεί σε προηγούμενες χρήσεις και ως εκ τούτου το ποσό αυτό δεν εκταμιεύεται.

Χωρίς τις αποσβέσεις, το λογιστικό αποτέλεσμα της χρήσης 2017 αντί ελλείμματος, θα εμφάνιζε πλεόνασμα 2.279.251,86 € (3.383.682,68 – 1.104.430,82 €).

Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους στις χρήσεις 2014-2017 προέκυψαν ελλείμματα είναι οι κατωτέρω:
1. Οι επιχορηγήσεις από το Κράτος μειώθηκαν. (Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι – Κ.Α.Π.)
2. Τα δημοτικά τέλη που εισπράττει ο Δήμος μέσω της ΔΕΗ μειώθηκαν αφού, λόγω της οικονομικής κρίσης, όλο και περισσότεροι καταναλωτές της ΔΕΗ δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους ακόμα και εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Επίσης, παρά τις προσπάθειες της Οικονομικής Υπηρεσίας, υπάρχει χαμηλή εισπραξιμότητα και από λοιπές υποχρεώσεις των οφειλετών λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης.
3. Ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο δεν αύξησε τα δημοτικά τέλη για να μην επιβαρύνει τους δημότες με μεγαλύτερα ποσά στην περίοδο της κρίσης, αλλά τα μείωσε κατά 15%. Προχώρησε επίσης, στην απαλλαγή των Δημοτικών Τελών για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
4. Ο Δήμος διατήρησε, και -σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου ήταν εφικτό-, αύξησε τις δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα για να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού τους δημότες που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, αύξησε τις επιχορηγήσεις προς τα Νομικά του πρόσωπα (ΟΠΚΑΠ & ΟΠΑΠ), τα οποία ενισχύουν την κοινωνική μας πολιτική (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ κ.λπ.), και παράγουν Πολιτισμό & Αθλητισμό.
5. Ενίσχυσε τις δαπάνες της συντήρησης των υποδομών και της καθαριότητας σε σταθερό επίπεδο για να είναι ο Δήμος μας καθαρός και ανθρώπινος, ώστε να διαφυλάξει το υπέρτατο αγαθό της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Εξάλλου, σκοπός του Δήμου δεν είναι να βγάζει πλεονάσματα αλλά να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των δημοτών και του κοινωνικού συνόλου.
Τα πραγματικά ταμειακά αποθέματα του Δήμου στις 31/12/2017 ανέρχονταν στο ποσό των € 7.839.645,90 καταδεικνύοντας την Οικονομική Ευημερία του Δήμου μας.-

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Αναστάσιος Σοφιανόπουλος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

X