Δείτε live τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αγίου Δημητρίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:00.

 

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16
Ιανουαρίου 2019 ημέρα Tετάρτη και ώρα 16.00 με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου μας για σύσταση νέων οργανικών θέσεων για την ένταξη
του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (άρθρο 91 Ν. 4583/2018).
2. Λήψη απόφασης για έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Ο.Π.Κ.ΑΠ. σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 121/06-11-2018 (πρακτικό
21/2018) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Ο.Π.Κ.Α.Π. η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 414/28-11-2018 (17/2018) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
3. Λήψη απόφασης για σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου στον ΟΕΥ του Δήμου Δημητρίου, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.
19/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών..
4. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου για ένα (1) έτος τριών (3) υπαλλήλων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Δημητρίου»
5. Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου για ένα (1) έτος, οκτώ (8) υπαλλήλων στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή
Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίου Δημητρίου»
6. Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ για πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για ένα (1) έτος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή
Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου,
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίου Δημητρίου– Υποέργο “Κοινωνικό Φαρμακείο »
7. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Φ.
Εταιρείας και Μεσσηνίας.
8. Λήψη απόφασης που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Εφέσου.
9. Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης
εργασιών για το έργο «Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και βελτίωση φωτισμού στην
οδό Πριάμου κλπ».
10.Λήψη απόφασης για παράταση 4 (τεσσάρων) μηνών ή μέχρι εξαντλήσεως του
συμβατικού αντικειμένου, της σύμβασης «Συντήρηση και αναβάθμιση βάσης
δεδομένων Oracle»
11.Λήψη απόφασης για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών
επιδομάτων συνολικού ποσού 3.067,33€.
12.Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της εκδήλωσης προς τιμή της
εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας έτους 2019
13.Λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Ένωσης Αρκάδων Αγίου Δημητρίου για τη
συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «Η Προσωπογραφία του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη»
14.Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στο υπό σύσταση σωματείο
¨Ελληνικό Δίκτυο Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ¨»
15.Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 3/2018 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης
φορολογικών διαφορών επί προσφυγής του κ ΡΗΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ.
16.Λήψη απόφασης αποδοχής ποσού 22.496,20€ που αφορά συμπληρωματική
κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη δαπανών λειτουργικών αναγκών και
κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολείων .
17.Λήψη απόφασης κατανομής ποσού 22.496,20€ από τους ΚΑΠ έτους 2018 που
αφορά στην κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.