Έργα 4,275,000 ευρώ γύρω από τον σταθμό του μετρό στον Άγιο Δημήτριο – Δείτε τον διαγωνισμό
Η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Μαρία Ανδρούτσου, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Περιβαλλοντική αναβάθμιση – ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ του σταθμού μετρό ”Αγιος Δημήτριος”, προϋπολογισμού 4,275,000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.-

download

Διακήρυξη και Τεύχη Δημοπράτησης

Σχέδια

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.