Δήμος Καισαριανής: Διαγωνισμός για την αναβάθμιση του οδοφωτισμού – 1.603.156,94 € ο προϋπολογισμός του έργου
Ο δήμαρχος Καισαριανής, διακηρύσσει ανοιχτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής».
Η διαδικασία επιλογής αναδόχου θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του κόστους, (με χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσματικότητας με κοστολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το άρθρο 87 σε συνδυασμό με το άρθρο 86 του ν. 4412/2016), με τα ακόλουθα στοιχεία και
όρους:

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.