Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Πάτμου, έξω από τα σχολεία
Το θέμα της δημιουργίας διάβασης πεζών στην οδό Πάτμου πριν την διασταύρωση με την οδό
Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, θα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο Αλίμου που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 31 Αυγούστου, στις 20:00.

Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα που έχει να κάνει με την ασφάλεια των μαθητών, αφού δίπλα στεγάζονται σχολεία.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

1ο ΘΕΜΑ Σχέδιο Γενικής Οργάνωσης Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου & Αναψυχής.
2ο ΘΕΜΑ 7η
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 (σχετ. απόφ. Ε.Ε).
3ο ΘΕΜΑ 7η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2018 (σχετ. απόφ. Ο.Ε.).
4οΘΕΜΑ 2η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου
(σχετική απόφαση 137/2018 ΔΠΣΑ).
5ο
ΘΕΜΑ 3η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου
(σχετική απόφαση 143/2018 ΔΠΣΑ).
6ο
ΘΕΜΑ Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Πάτμου πριν την διασταύρωση με την οδό
Δωδεκανήσου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου (σχετική απόφαση 11/2018 ΕΠΖ).
7ο
ΘΕΜΑ Εφαρμογή εκ περιτροπής στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μανδηλαρά (σχετική απόφαση
10/2018 ΕΠΖ).
8ο ΘΕΜΑ Παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ105».
9ο
ΘΕΜΑ Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης «Προμήθεια και τοποθέτηση μιας
(1) υπερκατασκευής υδροφόρου οχήματος χωρητικότητας 6.000 λίτρων».
10ο
ΘΕΜΑ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2018 –
EUROPEAN MOBILITY WEEK 2018». Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για
την υπηρεσία «Σχεδιασμός για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας 2018».
11ο ΘΕΜΑ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλίμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες
2014-2020», στα πλαίσια του μέτρου 2.2 Δίκτυα Πόλεων, του Σκέλους 2 «Συμμετοχή στις
δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά».
12ο
ΘΕΜΑ Αποτίμηση σε χρήμα της μη αποδοθείσας παροχής φρέσκου γάλακτος των ετών 2012 – 2016
και χορήγησή του στους δικαιούχους σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 του Ν. 4483/2017.
13ο
ΘΕΜΑ Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Αλίμου» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου».
14ο ΘΕΜΑ Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
15ο
ΘΕΜΑ
Ένστασης της εταιρείας VASARTIS S.A. με αριθμό πρωτ. 13376/25-06-2018 κατά της πράξης της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αρ.πρωτ. 11990/08-06-2018 με θέμα την έκπτωση της εταιρείας
VASARTIS S.A.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.