Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Ανακοίνωση για τα νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα
Προς εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 όπως ορίζονται μέσω του ΦΕΚ 474/14-02-2018, για την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος προς στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.ΑΙΤΗΣΗ, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου.
Aνδρέας Κονδύλης: Αναβαθμίζεται αισθητικά και ποιοτικά το παραλιακό μέτωπο του Αλίμου (VIDEO)

Συμπληρωματική Υπεύθυνη Δήλωση (παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία) με γνήσιο της υπογραφής.

2.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή Διαβατηρίου για αλλοδαπούς.

3.ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ηλεκτρικού ρεύματος.

  1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(όχι παλαιότερο των 6 μηνών)

5.ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε.1) του τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

6.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

7.ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, ακόμη κι αν είναι μηδενικό λόγω ανυπαρξίας ακίνητης περιουσίας.

8.ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων του τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

9.ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ από ΚΕ.Π.Α. για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

10.ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ΄ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2017 ή κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, κ.α.)

Η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητήσει την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργήσει κοινωνική έρευνα και κατ΄ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι προς εξέταση δικαιούχοι για να υποβάλουν σχετική αίτηση πρέπει:

Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/74ΚΥΑ, δηλαδή μέχρι και τις 14/02/2018. Η αποσύνδεση στην παροχή ρεύματος να αφορά στην κύρια κατοικία του υπό εξέταση δικαιούχου.

Β. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

Η κατάθεση των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών θα γίνεται:

στο Τμήμα Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου (Κοινωνική Υπηρεσία)

δ/νση: Αλεξιουπόλεως 27 Αργυρούπολη στον α΄ όροφο

καθημερινά 8:30 – 13:00,

τηλέφωνο επικοινωνίας 210 9961973

e mailygeia@ellinikoargyroupoli

   ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.