Άγιος Δημήτριος: Διαγωνισμός για την παιδική κατασκήνωση στη Ραφήνα
Ο Οργανισμός Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Προστασίας διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για την εργασία “Οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στη Ραφήνα, έτους 2018. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 199.915,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 161.222,40, ΦΠΑ : 38.693,38 €).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/3/2018 και ώρα 16:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 19/3/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.-


Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.