Μαρία Ανδρούτσου: Μικροσυμφέροντα μπλοκάρουν τη διαπλάτυνση της Αγίου Δημητρίου
H δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Μαρία Ανδρούτσου, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ακυρώνει την απόφαση 224/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου  αναφορικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για τη διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, μετά από προσφυγή δημοτικών συμβούλων και δημοτών της πόλης.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο δήμος θα ασκήσει προσφυγή στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Η δήμαρχος μάλιστα κάνει αναφορά στο άρθρο 17, παρ. 1 του Συντάγματος που γράφει:
«Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα, όμως που απορρέουν από αυτή, δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος».
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σχετικά με την αναβολή της δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ» και με αφορμή πρόσφατα ανακριβή σχόλια, αλλά και για την αποφυγή σκόπιμης παραπληροφόρησης του λαού του Αγ. Δημητρίου, επισημαίνονται τα εξής:

ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σε πρόσφατη συνεδρίαση να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας) κατά της απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ακυρώνει την 224/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας για το έργο «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΟΥ».

Το έργο περιγράφεται στην με αριθμό 37/2017 Τεχνική μελέτη του Δήμου που ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφέρειας και εγκρίθηκε με την με αριθμό 92/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει προϋπολογισμό 5.385.000€ είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα για την ασφαλή και βιώσιμη κινητικότητα στο βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου μας, καθώς περιλαμβάνει σε μήκος περίπου 2 χιλιομέτρων:

  • Τη διαμόρφωση προσβάσιμωνπεζοδρομίων (ΑμεΑ, όδευση τυφλών) με ειδικές αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις
  • Την κατασκευή νησίδας με κατάλληλη φύτευση για την ασφαλή κίνηση πεζών & οχημάτων
  • Την εγκατάσταση επί της νησίδας φωτιστικών νέας τεχνολογίας Led χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
  • Την εξασφάλιση λωρίδας παρόδιας στάθμευσης και στις δύο κατευθύνσεις για την εξυπηρέτηση κατοίκων και επιχειρήσεων
  • Ασφαλείς ισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους και διαβάσεις πεζών
  • Δίκτυο ομβρίων

Οι ιδιοκτήτες ακινήτου στο Ο.Τ. 1154 (Αγ. Δημητρίου & Δαιδάλου) προσέφυγαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά (ΔΠΠ) κατά του Ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγ. Δημητρίου, ζητώντας να αρθεί το ρυμοτομικό βάρος που επιβλήθηκε με το ρυμοτομικό διάταγμα της 20/01/1972 (ΦΕΚ Δ 31/11.02.1972). Το 10ο Τριμελές ΔΠΠ με την Α1893/2017 απόφασή του αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του συγκεκριμένου ένδικου ακινήτου, με ανάλογη τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου.

Ο Δήμος έχει ήδη αποφασίσει να ασκηθεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης αυτής.

Η αναφερόμενη εκκρεμοδικία αποτέλεσε και το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.Μέχρι, λοιπόν, να εκδικαστεί η προσφυγή του Δήμου εμποδίζεται η άμεση δημοπράτηση του έργου παρότι από τεχνικής απόψεως μπορεί να εκτελεστεί, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο διασφαλίζεται πλάτος πεζοδρομίου 3m.

Αν και είναι ολοφάνερα τα κίνητρα των προσφευγόντων, ιδιωτών, δημοτικών συμβούλων και όσων επιχαίρουν επιδιδόμενοι σε φτηνή αντιπολίτευση, ο Δήμος προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον και ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες ΟΦΕΙΛΕΙ να διασφαλίσει και να προστατεύσει τον κοινόχρηστο χώρο. Στην προκειμένη περίπτωση, τη λωρίδα πλάτους περίπου 1,70μ. επί του πεζοδρομίου στην πρόσοψη του εν λόγω ακινήτου, την οποία όφειλαν οι ιδιοκτήτες να έχουν θέσει σε κοινή χρήση για την ορθή εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, δεδομένου ότι έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες.

Άλλωστε, όπως αναφέρεται στο άρθρο 17, παρ. 1 του Συντάγματος:

«Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα, όμως που απορρέουν από αυτή, δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος».

Η Δήμαρχος 

Μαρία Ανδρούτσου

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.