Δήμος Ηλιούπολης: Έως και 100 δόσεις οι ρυθμίσεις οφειλών
 

Ο Δήμος Ηλιούπολης ενημερώνει όσους έχουν οφειλές προς το ταμείο του δήμου (ληξιπρόθεσμες ή μη) ότι σύμφωνα με το νέο νόμο 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/31-07- 2017) και συγκεκριμένα το άρθρο 52, τους δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν, τις ήδη βεβαιωμένες οφειλές τους ή αυτές που θα βεβαιωθούν έως και 30/09/2017.

Η ρύθμιση μπορεί να φτάνει μέχρι και 100 δόσεις.

Οι οφειλές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς τον Δήμο Ηλιούπολης να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
– εξόφληση οφειλών εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων κατά ποσοστό 100%.
– εξόφληση οφειλών από δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων κατά ποσοστό 80%.
– εξόφληση οφειλών από εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων κατά ποσοστό 70%.
– εξόφληση οφειλών από σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων κατά ποσοστό 60%.
– εξόφληση οφειλών από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων κατά ποσοστό 50%.

Σημαντικό στοιχείο της ρύθμισης αυτής είναι το ότι στις δόσεις που προκύπτουν από την ρύθμιση δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις, πρόστιμα και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι και την εξόφληση της ρύθμισης. Σε περίπτωση όμως απώλειας της ρύθμισης από τον οφειλέτη αυτές επανέρχονται.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί. Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την τελευταία δόση πέραν των τριών (3) μηνών.

Δίνεται η δυνατότητα άρσης της δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας υπό προϋποθέσεις.

Ο Δήμος Ηλιούπολης καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους όπως προσέλθουν και υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση έως και τις 30/11/2017, (παρ.3 αρθρ.52 Ν.4483/2017) στο Τμήμα Ταμείου (Σοφοκλή Βενιζέλου 114 -1 ος όροφος ).

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα και δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Επισημαίνουμε ότι μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υπαγωγή στην ρύθμιση του Ν. 4483/2017 δηλ. από 1/12/2017, ο δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, κατά αυτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο και οι οποίοι δεν προσήλθαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ταμείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00-13:30 (Τηλέφωνα επικοινωνίας:2109970094-090- 107).

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.