Ανακοίνωση για τη ρύθμιση οφειλών στο Δήμo Aγίου Δημητρίου
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο του αρ. 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)-Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.-Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας-Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τα εξής:

  • Την ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30-09-2017. Επίσης μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ .
  • Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.
  • Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
  • Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο τωνείκοσι (20) ευρώ.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση,το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών (4) από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ήτοι η 30η Νοεμβρίου 2017 (άρθρο 52 παρ. 3 Ν. 4483/2017).

Τρόποι πληρωμής: (κατόπιν αιτήσεως για υπαγωγή στην ρύθμιση)

  • Στο Ταμείο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, 4ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες 08:00-14:30.
  • Στη Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό: GR75-0171-0380-0060-3803-0020-030.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Ξ. Μπίχα: 2132007784
Σ. Ροδόπουλος: 2132007787
Μ. Φουστέρη: 2132007782
FAX: 2132007781 – 2109714303

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Α. ΣοφιανόπουλοςΟ Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.