Άλιμος: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο (δείτε live)
Την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, στις 20:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 28 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή ποσού 381.032,09 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών – Ε΄ κατανομή έτους 2017.
ΘΕΜΑ 2ο Β’ Κατανομή λειτουργικών δαπανών ποσού 71.692,30 € για λειτουργικές δαπάνες Σχολικών μονάδων στις Σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με την αρ. πρωτ 13656/27-04-2017 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών.
ΘΕΜΑ 3ο Ορισμός μελών και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010).
ΘΕΜΑ 4ο Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» (75/2017 απόφαση Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 5ο Αντικατάσταση εκπροσώπου στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το έτος 2017 (404/2016 απόφαση Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 6ο Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2017 (402/2016 απόφαση Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 7ο Αντικατάσταση  μέλους στην Επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Δήμου για το έτος 2017 (410/2016 απόφαση Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 8ο Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστων και ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2017 (406/2016 απόφαση Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 9ο Αντικατάσταση εκπροσώπου στην Γενική Συνέλευση μελών Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (321/2014 απόφαση Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 10ο Αντικατάσταση  μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» (76/2017 απόφαση Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλίμου.
 

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 36/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Ιανουαρίου – Μαρτίου οικον. έτους 2017 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού».
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση σχεδίου σύμβασης συνεργασίας που αφορά στην παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης δημοτικών απορριμμάτων του Δήμου μας από το ΣΜΑ Σχιστό.
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. – τακτοποιητικού του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ104 ΑΜ.22/2015.
 

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 17/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με τίτλο «Έγκριση Έκθεσης της επιτροπής Εκτίμησης και Εκποίησης Ακινήτων για τον καθορισμό τιμής μονάδας προσκυρωτέου τμήματος, επιφανείας 0,80 τ.μ. στο Ο.Τ.334 στην περιοχή Αμπελάκια του Δήμου Αλίμου».
ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση Αιτιολογικής Έκθεσης για Τροποποίηση Σύμβασης για την προμήθεια «Προμήθεια  υλικών Συντήρησης Οδικού Δικτύου».
ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση διενέργειας, δέσμευση πίστωσης και ορισμό υπηρεσίας παρακολούθησης σύμβασης  για την διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Το μελτεμάκι».
 

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 20/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με τίτλο «Έγκριση κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου του Δήμου για λειτουργία σταθμών του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) στο Δήμο Αλίμου».
 

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 166/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία Α. & Δ. Παπανικολάου, της εκπροσώπησης του Δήμου, ως πολιτική αγωγή, στον Άρειο Πάγο (Ποινικό Τμήμα), στις 10 Μαΐου 2017.
 

 

 

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 184/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα ”Παραίτηση από την αίτηση ακύρωσης που έχει ασκηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 237/5.7.2013 (Β’ 1668) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με τίτλο «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 218/2012 απόφασης (Β’ 2322) με θέμα τη μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α’ 152)” .
 

ΘΕΜΑ 21ο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 119/2017 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αφορά Ενημέρωση για τη διαδικασία επένδυσης στη Μαρίνα Αλίμου και σύναψη σχετικής συμφωνίας – πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αλίμου και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., σε σχέση με τον αριθμό της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων.
ΘΕΜΑ 22ο Νομική γνωμοδότηση αναφορικά με το Ι. ΚΤΕΟ στην οδό Τραχώνων 3.
ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση της 40/2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ με τίτλο «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2017».
ΘΕΜΑ 24ο Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Δαβάκη 10, που καλύπτει ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης (Γ’ ΚΑΠΗ).
ΘΕΜΑ 25ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 4/2-2-2017 Βεβαιωτικό κατάλογο (34/1-7-2016 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2014 αντίστοιχα.
ΘΕΜΑ 26ο Χορήγηση θέσεων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία και εμποδιζομένων ατόμων στα κτήρια των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου.
ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων κηδείας άπορου κατοίκου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης των 1.200 ευρώ.
ΘΕΜΑ 28ο Ψήφισμα Συμπαράστασης του Δήμου Αλίμου προς το Σύλλογο Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου.

 

 

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

 

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.