Ανακοίνωση του συλλόγου εργαζομένων στο δήμο Αλίμου
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλίμου συνεδρίασε εκτάκτως μετά την πειθαρχική δίωξη που επέβαλε η Διευθύντρια των Παιδικών Σταθμών κα Νικολάου στη συνάδελφο και Γραμματέα του Συλλόγου Παπαχρίστου Αναστασία.

Η κλήση σε απολογία της Γραμματέας του Συλλόγου γίνεται, διότι ασκεί τα συνδικαλιστικά της καθήκοντα βάση του Ν.1264/82, όπου ρητά ορίζει την υποχρέωση του εργοδότη (Ο.Τ.Α) να διευκολύνει τον εργαζόμενο – μέλος του Δ.Σ. συνδικαλιστικής οργάνωσης στην εκτέλεση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων.
Μετά από αυθαίρετη ερμηνεία της διοίκησης του Δήμου Αλίμου σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης συνδικαλιστικών αδειών και διευκολύνσεων, το Δ.Σ. του Συλλόγου προχώρησε σε υποβολή έγγραφου ερωτήματος-ερμηνευτικής του Ν.1264/1982 σχετικά με τη χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
Επίσης, η Γραμματέας του Συλλόγου ενημερώνει πάντα εγκαίρως την υπηρεσία με σχετική αίτηση-δήλωση για την απουσία της λόγω συνδικαλιστικών υποχρεώσεων.
Τονίζουμε δε ότι επαλειμμένα έχουμε ενημερώσει, ακόμα και εγγράφως, την Διευθύντρια του Ν.Π.Δ.Δ. των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ότι το άρθρο 6 του Παραρτήματος Ι (Συνδικαλιστικές Άδειες) της Σ.Σ.Ε./2013 της ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρει ότι η εν λόγω αίτηση – δήλωση δεν έχει την έννοια ότι η υπηρεσία μπορεί να προβεί  σε έλεγχο και να αρνηθεί τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται από την παρούσα ΣΣΕ, αλλά έχει απλώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Όπως επίσης της έχουμε κάνει γνωστό ότι στο ίδιο άρθρο της ΣΣΕ αναφέρεται ότι «Σε περιπτώσεις εκτάκτων συνδικαλιστικών αναγκών, η απουσία θα πρέπει να καλυφθεί εκ των υστέρων με την σχετική αίτηση – δήλωση.
Κι ενώ η Γραμματέας και συνάδελφος Παπαχρίστου Αναστασία κάνει χρήση της συνδικαλιστικής άδειάς της μόνο για όση ώρα χρειάζεται να εκπροσωπήσει τους εργαζόμενους και ποτέ δεν έχει ξεπεράσει τις 3 μέρες που της επιτρέπει ο νόμος, η θέση της κας Νικολάου είναι να λείπει υποχρεωτικά από την υπηρεσία ολόκληρη την ημέρα, γεγονός που δεν βλέπουμε σε τι βοηθάει στην «εύρυθμη λειτουργία του τμήματός της».
Δεν αντιλαμβανόμαστε σε ποιο ακριβώς σημείο ευθύνεται η συναδέλφισα Γραμματέας το Συλλόγου για σειρά επιπλοκών όπως εγγράφως της αποδίδονται, «που άπτονται στην ασφάλεια των παιδιών», όταν η ίδια η Διεύθυνση της εδώ και μήνες της έχει αναθέσει την φροντίδα 17 εγγεγραμμένων βρεφών και ο νόμος αναφέρει τουλάχιστον δύο παιδαγωγούς για αυτό τον αριθμό βρεφών, οπότε η ίδια η Διοίκηση καταπατάει τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας(ΦΕΚ 497,22 Απριλίου 2002) και τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και διακινδυνεύει με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια των παιδιών.
Παράλληλα η συνάδελφος και εκλεγμένη στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γραμματέας Παπαχρίστου Αναστασία εκπροσωπεί 300 περίπου μέλη του Συλλόγου, οπότε λαμβάνοντας υπόψην όλα τα παραπάνω που σας αναφέραμε σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί κατηγορηθεί για ατελή εκπλήρωση του υπηρεσιακού της καθήκοντος καθώς και για απρεπείς εκφράσεις και συμπεριφορές εφόσον 9 περίπου χρόνια που εργάζεται στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικών Σταθμών ουδέποτε υπήρξε παράπονο είτε από συναδέλφους είτε από γονείς .
Όσο για την αμοιβαία αλλαγή στο πρόγραμμα με άλλη συνάδελφο η οποία της αποδίδεται είναι γεγονός μεμονωμένο, το οποίο συνέβη σε απόφαση της Διοίκησης να κλείσει νωρίτερα τους Παιδικούς Σταθμούς και η αλλαγή έγινε προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα τμήματα λόγω της έλλειψης προσωπικού κι εφόσον δεν διαταράχθηκε η ομαλή λειτουργία του τμήματος αλλά αντιθέτως διασφαλίστηκε, δεν συντρέχει λόγος επίκλησης του γεγονότος.

Παρ’ όλα αυτά η κα Νικολάου τον τελευταίο καιρό επιμένει να ολισθαίνει  σε αντεργατικό κατήφορο διώκοντας εργαζόμενους και δημιουργώντας προβλήματα στη συνδικαλιστική δράση του Συλλόγου, θεωρώντας αδίκημα το γεγονός ότι η Γραμματέας του Συλλόγου παίρνει τις συνδικαλιστικές άδειες που ορίζει ο νόμος μόνο όταν τις χρειάζεται και να προασπίζεται εργαζόμενους όταν αδικούνται από την κα Διευθύντρια και το επιβάλλει το καθήκον της συνδικαλιστικής της δράσης.

Η ανάρτηση και η διακίνηση των αποφάσεων και των ανακοινώσεων του Συλλόγου είναι χρέος των μελών του Δ.Σ., πόσο μάλλον της Γραμματέα του Συλλόγου σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας και σε καμιά περίπτωση δεν χρειάζεται ειδική άδεια για αυτό. Όπως και το να υπογράψει η Αντιπρόεδρος για λογαριασμό του Προέδρου εφόσον ο ίδιος απουσίαζε είναι κάτι που το επιβάλλει το καταστατικό του Συλλόγου και είναι κάτι που αφορά το Δ.Σ. του Συλλόγου και τη λειτουργία του και όχι να αποτελεί λόγο στοχοποίησης των μελών του.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η κλήση σε απολογία της Γραμματέας του Συλλόγου θεωρούμε ότι αποτελεί συνδικαλιστική δίωξη  και είναι αναίτια, απαράδεκτη και αδικαιολόγητη.

Ζητάμε από την Διευθύντρια του Ν.Π.Δ.Δ. των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Αλίμου κα. Νικολάου, να πάρει αμέσως πίσω την πειθαρχική δίωξη.

Ζητάμε επίσης από τον Δήμαρχο Αλίμου, από τους επικεφαλής των παρατάξεων και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο την παρέμβασή τους για τη συνδικαλιστική δίωξη που υφίσταται η Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων Αλίμου Αναστασία Παπαχρίστου που στόχο έχει τον εκφοβισμό και την καταστολή της συνδικαλιστικής δράσης.
Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος,                                                       Η γραμματέας,

Ι.Καπράλος                                                        Α.Παπαχρίστου

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.