Τρίτη και 13: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου (δείτε live)
alimoslive

Συνεδριάζει την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ, το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση της Απόφασης 270/2016 της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης για κοστολόγηση αποκομιδής απορριμμάτων της ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ έτους 2016».

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση της Απόφασης 179/2016 του Δ.Σ. του Θ.Ο.Π.Α.Α. με τίτλο «Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Θ.Ο.Π.Α.Α. έτους 2016».

ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση της Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής με τίτλο «Διαμόρφωση της οδού Θησείου μεταξύ των οδών Υψηλάντου και Μεγίστης σε οδό ήπιας κυκλοφορίας».

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση της Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας ζωής με τίτλο «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 22019/18.11.2016 ένστασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ & ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΟΔΑ ΑΕΒΕ”, η οποία εδρεύει στον Άλιμο, επί της οδού Κοτζιά αρ. 26-30″».

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλίμου και Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της.

ΘΕΜΑ 6ο Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή του Δήμου Αλίμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – νέα φάση».

ΘΕΜΑ 7ο Απόφαση σχετικά με την πρόταση ίδρυσης Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στο ΕΠΑ.Λ. Αλίμου.

ΘΕΜΑ 8ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους για την ειδική εισηγητική Επιτροπή για τις άδειες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έτη 2017 και 2018).

ΘΕΜΑ 9ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους στην Επιτροπή Ελέγχου Ακτής Αλίμου (ΕΠ.ΕΛ.ΑΚ.) για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 10ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 11ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή αξιολόγησης των ακινήτων που μισθώνονται από το Δήμο για τις ανάγκες των υπηρεσιών του σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 12ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους για α) το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων και β) το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων για το έτος 2017. Άλιμος, 9/12/2016 Αρ. πρωτ.: 23758

ΘΕΜΑ 13ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου Μηχανογραφικού υλικού για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 14ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή εκκαθάρισης παλαιών αρχείων του Δήμου για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 15ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκτίμησης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 16ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή ελέγχου στοιχείων για την απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης, Εστιατορίων κ.λπ. για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 17ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 18ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή χαρακτηρισμού χώρων Αιγιαλού και Παραλίας ως πολυσύχναστων και ρύθμισης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 19ο Σύσταση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 20ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή εκκαθάρισης άχρηστου υλικού έτους 2017.

ΘΕΜΑ 21ο Ορισμός μελών για Επιτροπή Ελέγχου Παιδότοπων για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 22ο Ορισμός επιτροπών του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017. ΘΕΜΑ 23 ο Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2016.

ΘΕΜΑ 24ο Παράταση προθεσμίας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 104.

ΘΕΜΑ 25ο Εισήγηση – Αιτιολογική Έκθεση για Τροποποίηση Σύμβασης για την συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 26ο Παράταση διάρκειας της υπ’ αρ. 22793/9-12-2015 σύμβασης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. ΘΕΜΑ 27 ο Επαύξηση Χρόνου Εκτέλεσης Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων

ΘΕΜΑ 28ο Δεύτερη (2η ) παράταση διάρκειας της υπ’ αρ. 15647/9-8-2016 σύμβασης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

ΘΕΜΑ 29ο Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο των υποθέσεων (γνωμοδοτήσεις και συγκρότηση φακέλων) σχετικά με τη δημιουργία δύο ΚΤΕΟ στον Άλιμο (περιοχή Τραχώνων και περιοχή Τρουμπάρι), ορισμός αμοιβής αυτού και δέσμευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 30ο Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο των υποθέσεων (αγωγών αποζημίωσης) του Δήμου κατά των προσώπων που έχουν καταλάβει και χρησιμοποιούν ακίνητα (Δημόσια Ακίνητα λεωφ. Βουλιαγμένης), που έχουν παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από το Ελληνικό Δημόσιο (τέως ΚΕΔ), ορισμός αμοιβής αυτού και δέσμευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 31ο Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της υπόθεσης (κατοχύρωση της κυριότητας ακινήτου) του 1 ου Δημοτικού Σχολείου (υπόθεση κτηματολογίου με αριθμό ΚΑΕΚ 050131211001), σε συνδυασμό με την 05013/06382 οίκοθεν ένσταση του Κτηματολογίου, ορισμός αμοιβής αυτού και δέσμευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 32ο Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο των υποθέσεων (άρση κατάσχεσης, εξάλειψη υποθήκης και υποβολή εγκλήσεων) για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στη λεωφ. Καλαμακίου και Ερεχθείου, ορισμός αμοιβής αυτού και δέσμευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 33ο Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της υπόθεσης των διοικητικών ορίων του Δήμου (ορθή απεικόνισή τους στο Κτηματολόγιο) σε συνδυασμό με την μελέτη Β΄ φάσης κτηματογράφη- σης της ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε., ορισμός αμοιβής αυτού και δέσμευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 34ο Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο της υποθέσεως του Κτηματολογίου με αριθμό ένστασης 5817, που αφορά σε καταπάτηση έκτασης του Δήμου, ορισμός αμοιβής αυτού και δέσμευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 35ο Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο των υποθέσεων της κορυφής του Λόφου Πανί (απαλλοτρίωση οικοπέδων) αναφορικά με το δικαστικό προσδιορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης (προσωρινής και οριστικής), ορισμός αμοιβής αυτού και δέσμευση πίστωσης.

ΘΕΜΑ 36ο Έγκριση πρακτικού εκκαθάρισης άχρηστου μηχανογραφικού Υλικού. ΘΕΜΑ 37ο Έγκριση Πρωτόκολλου Καταστροφής Άχρηστου Υλικού / Παγίων.

ΘΕΜΑ 38ο Έγκριση ανανέωσης άδειας και χορήγηση νέας αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.

ΘΕΜΑ 39ο Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 46/5-10-2016 Βεβαιωτικό κατάλογο (29/17-5-2016 χρηματικός κατάλογος) που αφορά σε κλήσεις Κ.Ο.Κ. έτους 2013.

ΘΕΜΑ 40ο Επιστροφή σε οφειλέτη του Δήμου Αλίμου αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού.

ΘΕΜΑ 41ο Επιβολή προστίμου στην κα. Στρίγκα Σπυριδούλα του Αναστασίου για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.

ΘΕΜΑ 42 ο Επιχορήγηση ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ “Victor Artant” – ΝΙΚΗ για διοργάνωση δραστηριοτήτων.

ΘΕΜΑ 43ο Επιχορήγηση Αθλητικής Λέσχης Φιλάθλων Αλίμου για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

ΘΕΜΑ 44 ο Επιχορήγηση της Ένωσης Γονέων Αλίμου για τη συνδιοργάνωση αγώνων σκάκι.

ΘΕΜΑ 45ο Απόφαση επί της υπ΄αριθμ. 23510/06-12-2016 αίτησης.

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
(ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.