83 εκατ. ευρώ θα πληρώσουν για ΕΝΦΙΑ oι Γλυφαδιώτες
enfia
Στο αναλυτικό στατιστικό δελτίο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ που δημοσιεύει η καλή συνάδελφος Μαρία Βουργάνα στο Taxheaven.gr προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στη Γλυφάδα καλούνται να καταβάλλουν για τον ΕΝΦΙΑ 83 εκατ. ευρώ. Από το ρεπορτάζ που αναδημοσιεύουμε προκύπτουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία αξίζει να διαβάσετε…

Επτά στους δέκα Έλληνες διαθέτουν τουλάχιστον ένα εμπράγματο δικαίωμα σε κάποιο ακίνητο, δηλαδή κατέχουν την πλήρη κυριότητα ή την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία σε κτίσμα ή οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης, ενώ 141.223 φορολογούμενοι διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία, καθώς κατέχουν από 11 έως και 100 εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα.
Υπάρχουν και 145 «κροίσοι» της ακίνητης περιουσίας, αφού διαθέτουν πάνω από 100 εμπράγματα δικαιώματα σε κτίσματα και οικόπεδα εντός σχεδίου.
Οι φορολογούμενοι της Αττικής πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του φετινού ΕΝΦΙΑ καλύπτοντας το 36% του συνολικού φόρου, ενώ 164.706 ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να πληρώσουν φέτος για πρώτη φορά συμπληρωματικό φόρο για τα ακίνητά τους λόγω της μείωσης του αφορολογήτου ορίου από τις 300.000 ευρώ στις 200.000 ευρώ.
Το αναλυτικό στατιστικό δελτίο που συνέταξε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ για τη φετινή εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ αποκαλύπτει τα εξής:
1. Φέτος, 6.313.243 φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 2,712 δισ. ευρώ. Επίσης 49.946 νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ συνολικού ποσού 466,834 εκατ. ευρώ.
2. Το 2016, ο αριθμός των φυσικών προσώπων που έλαβαν μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ ανήλθε σε 1.056.169 επί συνόλου 7.369.412 (περίπου 1 στους 7).
3. Το συνολικό ποσό του κύριου ΕΝΦΙΑ ανήλθε σε 2,413 δισ. ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και σε 205,085 εκατ. ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.
Τα αντίστοιχα ποσά για το 2015 ήταν 2,555 δισ. ευρώ και 212,104 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, φέτος, το συνολικό ποσό του κύριου ΕΝΦΙΑ ήταν μειωμένο κατά 141,6 εκατ. ευρώ ή κατά 5,54% για τα φυσικά πρόσωπα και κατά 3,3% για τα νομικά πρόσωπα. Κύρια αιτία για την εξέλιξη αυτή ήταν ότι για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ ελήφθησαν υπόψη αντικειμενικές αξίες ακινήτων μειωμένες σε πολλές περιοχές της χώρας.
4. Σε συμπληρωματικό φόρο εμπίπτουν φέτος συνολικά 502.894 φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) από 338.188 το 2015. Δηλαδή ο αριθμός των φορολογούμενων που πληρώνουν φέτος και συμπληρωματικό φόρο αυξήθηκε κατά 164.706.
5. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων ανήλθε σε 387,62 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 362,05 εκατ. ευρώ το 2015. Ήταν, δηλαδή, αυξημένος κατά 7,6%. Αιτία για την εξέλιξη αυτή η μείωση του αφορολογήτου ορίου από τις 300.000 στις 200.000 ευρώ και η αύξηση των συντελεστών υπολογισμού του φόρου.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο εξαιτίας της μείωσης του αφορολογήτου ο αριθμός των υπόχρεων σε πληρωμή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων αυξήθηκε κατά 49% ή κατά 164.706 άτομα, από 338.188 το 2015 σε 502.894 το 2016. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ των νομικών προσώπων αυξήθηκε το 2016 στα 261,75 εκατ. ευρώ από 212,79 εκατ. ευρώ το 2015. Η αύξηση του φόρου αυτού ανήλθε σε ποσοστό 23%.
Αυτό οφείλεται στην επιβολή συμπληρωματικού φόρου 0,1% για πρώτη φορά φέτος και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των νομικών προσώπων.
6. Μειωμένο φόρο κατά 50% λόγω των ειδικών απαλλαγών που έχουν θεσπιστεί θα πληρώσουν 1.251.944 φυσικά πρόσωπα. Το ποσό που γλιτώνουν ανέρχεται στα 80,3 εκατ. ευρώ.
Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο έχουν 64.474 πολίτες, οι οποίοι γλιτώνουν φόρο ύψους 8,1 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που δικαιούνται τις ανωτέρω απαλλαγές είναι λιγότερο κατά 47.240 σε σύγκριση με το 2015.
7. Φέτος ο ΕΝΦΙΑ: παρέμεινε σταθερός για το 28,9% των φορολογούμενων. Μειώθηκε για το 37,64%. Αυξήθηκε για το 33,3%.
8. Στην Αττική 2.276.885 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φόρο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 36% του συνολικού φόρου.
Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 1.095.439 ιδιοκτήτες να καλούνται να πληρώσουν 460 εκατ. ευρώ και αμέσως μετά βρίσκεται η Θεσσαλία με 429.422 ιδιοκτήτες να καλούνται να πληρώσουν 159 εκατ. ευρώ.
9. Η Εφορία Ψυχικού έχει βεβαιώσει τον μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος φθάνει στο ποσό των 86,6 εκατ. ευρώ. Μάλιστα ένας ιδιοκτήτης καλείται να καταβάλει το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ.
Επίσης η Εφορία Εξαρχείων έχει βεβαιώσει φόρο ύψους 68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ καλείται να πληρώσει ένας ιδιοκτήτης.
10. Στην Κηφισιά οι ιδιοκτήτες πρέπει να πληρώσουν συνολικά 106 εκατ. ευρώ, ενώ στη Γλυφάδα 83 εκατ. ευρώ.
11. Στους κατοίκους εξωτερικού έχει βεβαιωθεί φόρος ύψους 62 εκατ. ευρώ.
Φόρος
12. Για 739.853 ιδιοκτήτες ακινήτων, το φετινό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ ξεπερνάει τα 750 ευρώ. Από αυτούς, 12.354 άτομα πρέπει να καταβάλουν πάνω από 10.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και οι μεγαλοϊδιοκτήτες -συνολικά 97 άτομα- τα οποία πρέπει να πληρώσουν πάνω από 100.000 ευρώ έκαστος.
13. Για 2,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ή το 44,5% του συνόλου επιβαρύνονται με λιγότερα από 200 ευρώ έκαστος. Εξ αυτών, ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες πληρώνουν λιγότερα ακόμη και από 50 ευρώ, δηλαδή η κάθε δόση τους είναι 10 ευρώ.
14. Εξι ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα) θα πληρώσουν φόρο άνω των 300.000 ευρώ, ενώ εννέα ιδιοκτήτες φόρο που ανέρχεται μεταξύ 250.000-300.000 ευρώ.
15. Περίπου 2 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν φόρο από 200 έως 500 ευρώ.
16. Φόρο άνω του 1 εκατ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν 37 επιχειρήσεις ενώ από 500.000 έως 1.000.000 θα πληρώσουν 27 επιχειρήσεις.
Εμπράγματα δικαιώματα
17. Οι Έλληνες διαθέτουν συνολικά 33 εκατ. εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητα εκ των οποίων 17,7 εκατ. σε κτίσματα και οικόπεδα εντός σχεδίου και 15,28 σε αγροτεμάχια.
18. Τα περισσότερα δικαιώματα σε ακίνητα διαθέτουν:
• 122.037 φυσικά πρόσωπα με 11 έως 20 δικαιώματα
• 1.773 ιδιοκτήτες με 21 έως 30 δικαιώματα
• 4.289 φυσικά πρόσωπα με 31 έως 50 ακίνητα
• 979 φυσικά πρόσωπα με 51 έως 100 δικαιώματα και
• 145 φυσικά πρόσωπα με περισσότερα από 100 δικαιώματα.
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
► Από τον πίνακα της κλιμάκωσης του φόρου προκύπτει ότι 6 φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν ΕΝ.Φ.Ι.Α. πάνω από 300.000 ευρώ.
► Τα νομικά πρόσωπα που πλήρωσαν (ή θα πληρώσουν) ποσά άνω του  1.000.000 ευρώ είναι 37.
► Ποσά άνω των 100.000 ευρώ θα πληρώσουν 97 φυσικά πρόσωπα.
► Το λιγότερο ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. (48 εκ.), πληρώνουν οι φορολογούμενοι της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ενώ τον περισσότερο η περιφέρεια της Αττικής.
► Ο υψηλότερος ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε σε φορολογούμενο (σ.σ. στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών) ανήλθε στο ποσό των 8.388.228 ευρώ και αφορά φυσικά νομικό πρόσωπο. Το αμέσως χαμηλότερο —αλλά εξίσου υψηλό— ποσό βεβαιώθηκε στη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και ανήλθε στο ποσό των 7.564.774 ευρώ.
► Ο συνολικός αριθμός των δόσεων για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α 2016 είναι 28.573.091.
► Οι φορολογούμενοι στους οποίους υπήρξε μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση από το έτος 2015 στο έτος 2016 ήταν 2.393.746.
► Οι φορολογούμενοι οι οποίοι δικαιούνται απαλλαγής (50% ή 100) είναι στο σύνολό τους 1.363.658, ενώ οι απαλλαγές “κοστίζουν” στο Δημόσιο μόνο 84 περίπου εκατομμύρια ευρώ.
► Οι φορολογούμενοι οι οποίοι πληρώνουν συμπληρωματικό φόρο είναι 502.894, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας αυτών, αγγίζει τα 607 δις. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι απουσιάζει από τα στατιστικά η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των φορολογουμένων της χώρας.
► Το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 που βεβαιώθηκε ανήλθε στο ποσό των 3,179 δις ευρώ, δηλαδή 71 εκατομμύρια ευρώ μικρότερο σε σχέση με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2015. Από το σύνολο του ποσού του  ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016,  το 80% είναι ο κύριος φόρος, ενώ το 20% είναι ο συμπληρωματικός
► Το 2016 λόγω της μείωσης του αφορολογήτου για το συμπληρωματικό φόρο (σ.σ. από 300.000 σε 200.000 ευρώ), επιβαρύνθηκαν με συμπληρωματικό φόρο 164.706 περισσότεροι φορολογούμενοι.
► Το 2016 απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (50% ή 100%), έλαβαν 47.240 λιγότεροι φορολογούμενοι.
► Από τους 7.424.656 φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) δεν θα πληρώσουν καθόλου ΕΝ.Φ.Ι.Α.,  1.061.467 φορολογούμενοι (είτε γιατί το εκκαθαριστικό είναι μηδενικό είτε γιατί είναι μικρότερο του ενός ευρώ).
Πηγή: Taxheaven.gr & glyfada24.gr

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.

Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.