Συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
dimotikosymvoulioalimosnew

Προσκαλείσθε να προσέλθετε στη 16 η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, στις 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θέματος της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:Ανδρέας Κονδύλης: Οκτώ αλήθειες για το νέο Δημαρχείο Αλίμου

ΘΕΜΑ 1ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσία του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2016.

ΘΕΜΑ 2 ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2016.

ΘΕΜΑ 3 ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2016.

ΘΕΜΑ 4 ο Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Ν.3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Μαΐου 2016.

ΘΕΜΑ 5 ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Δ 104».

ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2012».

ΘΕΜΑ 7 ο Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «Α’ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ».

ΘΕΜΑ 8 ο Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αλίμου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αλίμου για την υπογραφή της για το έργο «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΕ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ».

ΘΕΜΑ 9 ο Έγκριση συμμετοχής και μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου στην 5η Συνάντηση εργασίας (5th Extraordinary Plenary Meeting) και τη συμμετοχή στην Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EU Sustainable Energy Week-EUSEW-2016) που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες από 14-16 Ιουνίου 2016.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση της 128/2016 απόφασης της Ο.Ε. με τίτλο «Έγκριση Απολογισμού έτους 2014 κληροδοτήματος “Ευαγγελία Μπενάκη”».

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση της 129/2016 απόφασης της Ο.Ε. με τίτλο «Έγκριση Απολογισμού έτους 2015 κληροδοτήματος “Ευαγγελία Μπενάκη”».

ΘΕΜΑ 12 ο Έγκριση της 130/2016 απόφασης της Ο.Ε. με τίτλο «Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 Άλιμος, 1.6.2016 Αρ.πρωτ.: 10587 κληροδοτήματος “Ευαγγελία Μπενάκη”».

ΘΕΜΑ 13ο Επιστροφή Ποσού ως Αχρεωστήτως Εισπραχθέντος για Άδεια τομής της εταιρείας Forthnet A.E.

ΘΕΜΑ 14ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου του Ν. 2946/2001.

ΘΕΜΑ 15ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «E PRODUCTION ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων του Ν. 2946/2001.

ΘΕΜΑ 16ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΑΛΙΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ » για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας του Ν. 2946/2001.

ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση τροποποίησης σύμβασης προμήθειας καυσίμων.

ΘΕΜΑ 19ο Αντικατάσταση μέλους επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2016 (σχετ. απόφαση 440/2015 Δ.Σ. παράγραφος 4).

ΘΕΜΑ 20ο Ορισμός εκπροσώπου για την κλήρωση θέσεων για το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 21ο Χορήγηση αδειών αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.

ΘΕΜΑ 22 ο Παράταση της μίσθωσης του ακινήτου που καλύπτει ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης (A’ΚΑΠΗ).

ΘΕΜΑ 23 ο Έγκριση απόφασης της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. με τίτλο «Α΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 24 ο Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου «ΩΡΙΩΝ».

ΘΕΜΑ 25 ο Συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για την Ειρήνη με το «Ίδρυμα Γρηγόρη Λαμπράκη» και έγκριση σχετικής δαπάνης (αίτηση με αρ.πρ. 10377/31.5.2016).

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.