Ο δήμος Αλίμου ψάχνει για εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας
Mετά την αναχρηματοδότηση των δανείων του (μικρότερο επιτόκιο και περισσότερες δόσεις) με ετήσιο όφελος περίπου 250.000 ευρώ, ο δήμος Αλίμου ψάχνει για πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για να μειώσει το ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο που πληρώνει στη ΔΕΗ.Ο Δήμος Αλίμου κέρδισε συνολικά τέσσερα βραβεία στα Best City Awards

Όπως είπε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης “το νοικοκύρεμα στα οικονομικά του δήμου μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε διάφορες έκτακτες οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν, αφού το κράτος μας πετάει το μπαλάκι μεταφέροντάς μας αρμοδιότητες, χωρίς να μας δίνει και τα απαραίτητα κονδύλια που χρειάζονται”

Ο Δήμος Αλίμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την: «Επιλογή παρόχου για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος Δήμου Αλίμου» συνολικής δαπάνης 1.000.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α.). Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 20/02/2016 και ώρα 10:00 πμ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 06/03/2016 ώρα 18:00 μ.μ. Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β. Οι Συνεταιρισμοί , οι Κοινοπραξίες και

γ. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών την εμπορία και διακίνηση των υπό προμήθεια προϊόντων κατά περίπτωση.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (προ ΦΠΑ), για το σύνολο της προμήθειας. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:30 έως 14:00 από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών (τηλ 213-200.8000).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Eπίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλίμου www.alimos.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/χους σύμφωνα με το αρθρ. 4 του Ν. 3548/2007 όπως συμπληρώθηκε με το αρθρ 46 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163Α).

Μένουμε Νότια – έλα στο ελεύθερο και ανεξάρτητο group των Νοτίων Προαστίων για να μοιραστούμε ότι συμβαίνει δίπλα μας.
Ειδήσεις, σχόλια, εθελοντισμός, αγορά, έξοδος, καλή ζωή, νεολαία, διασκέδαση, πολιτισμός, περιβάλλον, αθλητισμός, ανθρώπινες ιστορίες.
( ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΑΛΙΜΟΣ – ΒΑΡΗ – ΒΟΥΛΑ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΓΛΥΦΑΔΑ -ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ)

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.