Άλιμος: Δείτε Live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Απόψε στις 8 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό  Συμβούλιο Aλίμου. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου εδώ:

LIVE STREAM

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015, στις 20.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλίμου, στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού  Συμβουλίου Βασίλη Κατσή (οδός Φαν Βάικ και Λεωφόρος Ποσειδώνος). Θα συζητηθούν 37 θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα εξής:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 69.404,93 (εξήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών) για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ», από τους ΚΑΠ μηνός Οκτωβρίου 2015.

 

ΘΕΜΑ 2ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 2.568,34 (δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των χώρων άθλησης του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Αλίμου», από τους ΚΑΠ μηνός Οκτωβρίου 2015.

 

 

ΘΕΜΑ 3ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 1.659,28 (χιλίων εξακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών μισθοδοσίας δύο (2) εργαζομένων ΑμεΑ του Ν.Π.Δ.Δ. «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Αλίμου», από τους ΚΑΠ μηνός Οκτωβρίου 2015.

 

ΘΕΜΑ 4ο

Αποδοχή και κατανομή ποσού € 6.693,62 (έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Ν. 3106/2003, από τους ΚΑΠ μηνός Οκτωβρίου 2015.

ΘΕΜΑ 5ο

Διαγραφή εγγραφής στον με αριθμό 43/12-7-2013 βεβαιωτικό κατάλογο που αφορά σε πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων έτους 2013.

 

ΘΕΜΑ 6ο

Ανάκληση της 78/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά σε επιβολή προστίμου στην εταιρία “EUROMOBILE HOUSE” για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων του Ν. 2946/2001.

ΘΕΜΑ 7ο

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από καταβολή ΤΑΠ στον κ. ΦΑΣΚΙΩΤΗ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ.

ΘΕΜΑ 8ο

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από καταβολή ΤΑΠ στην εταιρεία jeroboam ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

ΘΕΜΑ 9ο

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από καταβολή ΤΑΠ στην εταιρεία MARINA ALIMOS – ΞΕΝΕΚΟ.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Αναπροσαρμογή συντελεστών καθαριότητας φωτισμού και δημοτικού φόρου για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2016».
 ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Μη αναπροσαρμογή των τελών διαφήμισης έτους 2016».
 ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο «Καθορισμός κόστους τελών καθαριότητας των χώρων που λειτουργούν οι λαϊκές αγορές του Δήμου Αλίμου έτους 2015».
 ΘΕΜΑ 14ο Κατανομή Γ΄ δόσης ποσού 71.692,30 € από τους ΚΑΠ έτους 2015 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
ΘΕΜΑ 15ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ROMIN Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 16ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία SPACE FM STEREO Α.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων του Ν. 2946/2001.
 ΘΕΜΑ 17ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία Ν.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ-Π.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου του Ν. 2946/2001.
 ΘΕΜΑ 18ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με διακριτικό τίτλο DANCO HOME WEB Ε.Π.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων του Ν. 2946/2001.
 ΘΕΜΑ 19ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΟΛΓΑ ΘΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο CLUB 22 LIVE STAGE για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 20ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου του Ν. 2946/2001.
 ΘΕΜΑ 21ο Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε με διακριτικό τίτλο CENTRAL LIVE CLUBBING για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 22ο Κοπή ενός (1) πεύκου επί της οδού Μεγίστης.
ΘΕΜΑ 23ο Κοπή τεσσάρων (4) συνολικά πεύκων στη συμβολή των οδών Παλαμηδίου και Νίκης.
ΘΕΜΑ 24ο Κοπή ενός πεύκου επί της οδού Πεισιστράτου 31.
ΘΕΜΑ 25ο Κοπή ενός (1) ευκαλύπτου επί της οδού Φιλελλήνων 18.
ΘΕΜΑ 26ο Έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΠΑΑ με τίτλο «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015».
ΘΕΜΑ 27ο Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με τίτλο «6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015».
ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με τίτλο «8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου οικον. έτους 2015».
ΘΕΜΑ 29ο Χορήγηση αδειών αποκλειστικής θέσεως στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
ΘΕΜΑ 30ο Τροποποίηση/συμπλήρωση της 208/2015 Απόφασης του Δ.Σ. για χωροθέτηση Λαϊκών Αγορών.
ΘΕΜΑ 31ο Παραχώρηση από το Δήμο Αλίμου του δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστων χώρων προς την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
ΘΕΜΑ 32ο Συμμετοχή του Δήμου Αλίμου στο διεθνές δίκτυο πόλεων της Unesco με τίτλο «Πόλεις που μαθαίνουν».
ΘΕΜΑ 33ο Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών & υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 34ο Έγκριση ή μη της ένστασης επί της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμ. 282/2015.
ΘΕΜΑ 35ο Επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου ΓΑΙΑ με το ποσό των 2.500,00 € για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης αθλητικού περιεχομένου μαζί με το Δήμο.
ΘΕΜΑ 36ο Επιχορήγηση Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αλίμου με το ποσό των 5.000,00 € για τη διοργάνωση εκδηλώσεων
 ΘΕΜΑ 37ο Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» και Τροποποίηση Συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου».

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.