Γνωριμία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης
Σας ενημερώνουμε και παρακαλούμε να προωθήσετε την παρούσα ενημέρωση για τις δράσεις του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης (ΚΠΕ) κατά τη σχολική χρονιά 2015-16 στα Σχολεία και τους δημότες του Δήμου μας

Α. Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες: Τα θέματα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας είναι:

1) «Το Δάσος – το περιαστικό πράσινο» (για Γ’, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

2) «Γνωριμία με το δάσος» (για Νηπιαγωγεία, Α΄ & Β΄ Δημοτικού)

3) «Το νερό – τα ρέματα» (για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

4) «Δασικές πυρκαγιές – αποκατάσταση τοπίου» (για Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

5) «Η θάλασσα» (για Γ’, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

6) «Μια μέρα στην ακροθαλασσιά» (για Νηπιαγωγεία, Α΄ & Β΄ Δημοτικού)

7) «Το κυκλοφοριακό – η ατμοσφαιρική ρύπανση» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια)

8) «Επικονίαση σε φρυγανικά οικοσυστήματα» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια) και

9) «Ενέργεια – εξοικονόμηση στο σχολείο, στο σπίτι, στον τόπο μας» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια, Λύκεια).

10) «Ο κήπος του ΚΠΕ – το πράσινο στην πόλη» (για Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις Δημοτικού, Γυμνάσια,  Λύκεια)

Τα προγράμματα διαρκούν από τις 8.30 έως 13.45 και απευθύνονται σε σχολικές ομάδες έως 30 μαθητών/τριών ανά ομάδα. Περιλαμβάνουν εισαγωγή σε ολομέλεια, εργασία σε ομάδες, εργασία στις αίθουσες διδασκαλίας και στα εργαστήρια καθώς και επισκέψεις πεδίου (στο βουνό, στο ρέμα, στην ακτή, στον κήπο, στη γειτονιά κ.ο.κ.). Ο προγραμματισμός των εκπαιδευτικών επισκέψεων των περιβαλλοντικών μαθητικών ομάδων Σχολείων πρέπει να γίνεται και σε συνεργασία με τους Υπευθύνους ΠΕ των οικείων Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθηνών. Προτεραιότητα έχουν μαθητικές ομάδες που υλοποιούν με το συντονισμό εκπαιδευτικών πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Σχολείο τους. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί των σχολικών ομάδων συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έχουν την ευθύνη της ασφάλειας και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών, όσο και της καλής τους συμπεριφοράς και κατά τη μετακίνηση και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος στους χώρους του ΚΠΕ και στο πεδίο. Επειδή δεν διαθέτουμε κυλικείο οι μαθητές συνήθως φέρνουν μαζί τους κολατσιό για το διάλειμμα (βέβαια προσφέρουμε και εμείς ένα μικρό κέρασμα). Η σχολική μονάδα πρέπει να τηρεί τους όρους που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για εκπαιδευτικές επισκέψεις σε  ΚΠΕ. Επειδή το ΚΠΕ Αργυρούπολης δέχεται μεγάλο όγκο αιτήσεων από Σχολεία όλης της Αττικής αλλά και άλλων Περιφερειών καλό είναι τα Σχολεία του Δήμου μας να φροντίσουν έγκαιρα να κλείσουν ημερομηνία επίσκεψης ώστε να προηγηθούν όπως προβλέπει και η σχετική σύμβαση που υπέγραψε ο κύριος Δήμαρχος με το Υπουργείο Παιδείας.

Καλό είναι κάθε Σχολείο να προετοιμάζει την εκπαιδευτική επίσκεψη (έγκριση, μετακίνηση με πούλμαν, ενημέρωση γονέων, κλπ) προκειμένου να πραγματοποιείται κατά το δυνατόν εντός των χρονικών πλαισίων που προαναφέρθηκαν ώστε να υλοποιείται το πρόγραμμα των 7 διδακτικών ωρών με βάση τις οποίες έχει σχεδιαστεί. Σε ηλεκτρονική επικοινωνία μετά το κλείσιμο της ημερομηνίας επίσκεψης, το ΚΠΕ θα αποστέλλει λεπτομερείς οδηγίες περιεχομένου, μεθοδολογίας, πρόσβασης κλπ. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στο ΚΠΕ Αργυρούπολης θα ξεκινήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Β. Επιμορφωτικά σεμινάρια – ημερίδες: Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν με σχετικές προσκλήσεις που θα φθάσουν στα Σχολεία τους από τις οικείες Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δ’ Αθηνών.  Τα σεμινάριά μας έχουν γενικό θεωρητικό μέρος και πρακτικό-παιδαγωγικό μέρος με βάρος σε ανάπτυξη προγράμματος σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην τάξη, στο πεδίο και στο εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί την τελευταία μέρα σχεδιάζουν σε ομάδες σχολικό πρόγραμμα Π.Ε. και το παρουσιάζουν στην ολομέλεια.

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με το Δήμο μας προγραμματίζουμε δύο ημερίδες για το θέμα της μεταπυρικής διαχείρισης του Υμηττού μετά την καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού. Η μία ημερίδα θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς του Δήμου μας και η άλλη σε εργαζόμενους.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν Ημερίδες Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς, (όπως με το Σύλλογο Επαγγελματοβιοτεχνών της πόλης μας) που είναι ανοικτές και σε πολίτες, γονείς, εργαζομένους, φοιτητές κ.ά.

Γ. Θεματικά Δίκτυα: Επιδιώκουμε την συνέχεια της λειτουργίας των εξής θεματικών δικτύων του ΚΠΕ:«Δασικές Πυρκαγιές – Αποκατάσταση τοπίου» (Περιφερειακό δίκτυο) «Η Θάλασσα» (Εθνικό δίκτυο) για τα οποία θα ζητήσουμε επανέγκριση από το Υπουργείο Παιδείας.. Για αυτό όσα Σχολεία ενδιαφέρονται θα πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα μαζί μας. Στα δίκτυα οι σχολικές ομάδες επωφελούνται από τις δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας με άλλα Σχολεία και από την οργανωμένη επιστημονική και παιδαγωγική στήριξη που προσφέρουν το ΚΠΕ και οι συνεργαζόμενοι φορείς (ΑΕΙ, άλλα ΚΠΕ, Δήμοι, Υπεύθυνοι ΠΕ, Κυβερνητικοί και μη Κυβερνητικοί φορείς κ.λ.π.). Η μόνη πρόσθετη υποχρέωση είναι να στείλουν κάποιο υλικό για ανάρτηση στην ιστοσελίδα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το Κέντρο μας επίσης συμμετέχει και σε θεματικά δίκτυα άλλων φορέων όπως «Η ενέργεια στο περιβάλλον του παιδιού» του ΚΠΕ Μουζακίου, «Μείωση Απορριμμάτων» της Δ΄ Δ/νσης Β/θμιας Αθηνών, «Νερό και βιώσιμη ανάπτυξη» του ΚΠΕ Έδεσσας, «Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας του ΚΠΕ Φιλίππων, «Το σεισμικό τόξο … που μας ενώνει» του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου που ελπίζουμε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Δ. Διεθνείς Συνεργασίες: Θα συνεχιστεί, αφού λάβουμε τη σχετική έγκριση, η λειτουργία του Διεθνούς Δικτύου διασχολικών συμπράξεων Ελλάδας – Κύπρου «Χρυσοπράσινο Φύλλο» για τα Σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με την πραγματοποίηση των προπαρασκευαστικών συναντήσεων εργασίας και επιμόρφωσης συντονιστών εκπαιδευτικών για τη διετία 2015-2017.

Ε. Εκπαιδευτικό Υλικό: Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΚΠΕ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (www.kpea.gr). Το ΚΠΕ παρέχει και περιορισμένο αριθμό έντυπων φυλλαδίων. Επίσης στο Κέντρο λειτουργούν βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί για τη στήριξη των προγραμμάτων και των δράσεων τους με προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού με την κυρία Μαρία Δρακοπούλου στο τηλέφωνο 210-9959251.

ΣΤ. Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης: Θα συνεχιστούν τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του ΚΠΕ με αποδέκτες εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους σε Υπηρεσίες του Δήμου μας, γονείς, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, μεταπτυχιακούς φοιτητές, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΑΕΙ, μέλη Συλλόγων, τρίτη ηλικία κλπ.

Σε όλα τα προγράμματα του Κέντρου εφαρμόζονται οι αρχές της διεπιστημονικής θεώρησης, της βιωματικής προσέγγισης, του ανοίγματος του Σχολείου στην κοινωνία, της ομαδικής εργασίας, της ανάπτυξης δημοκρατικού διαλόγου, της καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και του περάσματος από τα λόγια στις πράξεις. Συνεργαζόμαστε με επιστημονικά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Χαροκόπειο Πανεσπιστήμιο, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων κ.ά., με υπηρεσίες του Δημοσίου όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος κ.ά., με μη κυβερνητικές Οργανώσεις όπως η WWFΕλλάς, η Φιλοδασική Ένωση Αθηνών, η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) η HELMEPA, το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO), η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.ά.

Οι δράσεις του ΚΠΕ Αργυρούπολης χρηματοδοτούνται με φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας και η λειτουργία του στηρίζεται και από το  Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Λόγω της κρίσης τα ποσά που διατίθενται για το Κέντρο μας είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Το ΚΠΕ Αργυρούπολης είναι Συντονιστικό Κέντρο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε όλη την Αττική και η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής συντονισμού θα πραγματοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου 2015.

Μέχρι σήμερα το Κέντρο έχει προσφέρει της υπηρεσίες του σε 150.000 μαθητές/-τριες και σε 15.000 εκπαιδευτικούς (συμπεριλαμβανομένων των θεματικών δικτύων). Στην ιστοσελίδα που προαναφέραμε (www.kpea.gr) μπορείτε να έχετε καλύτερη πληροφόρηση για το ΚΠΕ και τις δράσεις του. Επίσης χρήσιμη ιστοσελίδα είναι για όσους ενδιαφέρονται και η ιστοσελίδα του συλλόγου μας (www.peekpeattikis.gr). Ο Σύλλογός μας (ΠΕΕΚΠΕ Αττικής) θα πραγματοποιήσει μέχρι τα Χριστούγεννα ημερίδες για το προσφυγικό ζήτημα, για τεχνικές περιβαλλοντικού παραμυθιού και κουκλοθέατρου καθώς και εκπαιδευτική βιωματική δράση στο αισθητικό δάσος του Υμηττού.  Ελάτε να συνεργαστούμε μικροί και μεγάλοι για τη δημιουργία γνωστικών και αξιακών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση τους στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφορικής ανάπτυξης, της ειρήνης, της ποιότητας της ζωής και της αλληλεγγύης. H ενεργοποίηση αυτή σε τοπικό επίπεδο αποτελεί για μας ιδιαίτερη προτεραιότητα.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Αργυρούπολης (Γιώργος Φαραγγιτάκης, Θεμιστοκλής Σμπαρούνης, Αφροδίτη Κατσιγιάννη, Μιχάλης Φωτιάδης, Βασίλης Κωνσταντινίδης, Μαρία Δρακοπούλου) εύχονται στα Σχολεία μας ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ και σε όλους ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ!

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ

Γιώργος Φαραγγιτάκης

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.