Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 10η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, στις 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 σύμφωνα με της διατάξεις
του άρθ. 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:
ΘΕΜΑ 1
Σύσταση Προσωποπαγών Θέσεων Ι.Δ.Α.Χ. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.
ΘΕΜΑ 2 Έγκριση της 24/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητα Ζωής με τίτλο «Καθορισμός του ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων που μπορούν να δοθούν σε ένα χώρο και καθορισμός παράβολου».
ΘΕΜΑ 3 Έγκριση της 49/2015 απόφασης της Ο.Ε. με τίτλο «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2011».
ΘΕΜΑ 4 Έγκριση 71/2015 απόφασης της Ο.Ε. με τίτλο «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου οικ.έτους 2015».
ΘΕΜΑ 5 Έγκριση της 2/2015 απόφασης της Εκτελεστικής επιτροπής με τίτλο «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος».
ΘΕΜΑ 6 Κοπή ενός ξερού πεύκου στη συμβολή των οδών Πεισιστράτου και Τυρταίου.
ΘΕΜΑ 7 Κοπή ενός πεύκου επί της οδού Σολωμού 38.
ΘΕΜΑ 8 Σύσταση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων
του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81.
ΘΕΜΑ 9 Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ 10 Ανάθεση του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε των οικονομικών ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.
ΘΕΜΑ 11Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας για το έργο «Μικροεπισκευές και μικροεπεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε διάφορα σημεία του Δήμου».
ΘΕΜΑ 12 Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 44.777,46 ευρώ από τον 61/31.12.2014 βεβαιωτικό κατάλογο και ποσού 47.054,28 ευρώ από τον 62/31.12.2014 βεβαιωτικό κατάλογο.
ΘΕΜΑ 13 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από καταβολή ΤΑΠ.
ΘΕΜΑ 14 Επιβολή προστίμου στον κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικού πλαισίου του Ν. 2946/2001.
ΘΕΜΑ 15  Λήψη καταρχήν απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλίμου και του Συλλόγου «Νότιον Σήμα».
Άλιμος, 15.04.2015
Αρ.πρωτ.5963

ΘΕΜΑ 16
ο Έγκριση αναγκαιότητας της δαπάνης διαμονής στη Χαλκιδική δεκαπέντε ατόμων (αιρετών
και υπαλλήλων του Δήμου μας) στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που
θα πραγματοποιηθεί 7 – 9 Μαΐου 2015.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.