Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ και Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, στις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) και των άρθρων 65 & 67 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:
ΘΕΜΑ 1ο Παραγραφή απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου Αλίμου
ΘΕΜΑ 2ο Διαγραφή απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου Αλίμου
ΘΕΜΑ 3Ο 9
η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου (7η έγκριση προς Γενικό Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης)
ΘΕΜΑ 4ο
Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 113/2012 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά καθιέρωση 12ωρης
λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και των συνεργείων ηλεκτρολόγων και μικροέργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλίμου
ΘΕΜΑ 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου
ΘΕΜΑ 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύνταξης περιβαλλοντικής μελέτης για την
οριοθέτηση ρέματος στην εκτός σχεδίου περιοχή Τράχωνες
ΘΕΜΑ 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύνταξης υδραυλικής μελέτης οριοθέτησης
στην εκτός σχεδίου περιοχή Τράχωνες
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης των Δήμων Αλίμου,
Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης για το έτος 2013
ΘΕΜΑ 9ο Σύσταση Επιτροπής παραλαβής του άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015
ΘΕΜΑ 10ο Σύσταση Επιτροπής παραλαβής καυσίμων του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015
ΘΕΜΑ 11ο Σύσταση Επιτροπής παραλαβής γάλακτος του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015
ΘΕΜΑ 12ο Σύσταση Επιτροπής παραλαβής Μηχανογραφικού εξοπλισμού και Λογισμικού του άρθρου 28
ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015
ΘΕΜΑ 13ο Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών και καυσίμων για το έτος 2015
ΘΕΜΑ 14ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Επίλυσης φορολογικών
διαφορών για το έτος 2015
ΘΕΜΑ 15ο Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους για α) το
Άλιμος, 17.12.2014
Αρ. Πρωτ. 24769Σελίδα 2 από 2
Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων
και β) το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων και παρεμφερών
επιχειρήσεων για το έτος 2015

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.