Διαγωνισμός για επισκευή – συντήρηση και επέκταση Αρδευτικών Συστημάτων
Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Μ. 27/14» συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) με το σύστημα προσφοράς με «ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» (άρθρο 5 Ν. 3669/08).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 9/9/2014 και ώρα 10.00 π.μ (λήξη προσφορών). Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις μεμονωμένες ή σε κοινοπραξία που ανήκουν στην κατηγορία: Α1 ΚΑΙ ΑΝΩ κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ β) αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις με τις προϋποθέσεις της παρ. 21.1.1β και 21.1.1γ της διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 325,00 € με ισχύ 210 ημερών. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 6 μηνών. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Το έργο χρηματοδοτείται από το υπουργείο εσωτερικών. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Τα τεύχη χορηγούνται μέχρι την Δευτέρα 8/9/2014.

 

Περίληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προμέτρηση Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.