Σύλλογος Αμπελακίων Αλίμου: Να μπει τάξη στη λαϊκή της Υψηλάντου
Οι λαϊκές αγορές είναι άλλο ένα θέμα στο οποίο η αδιαφορία που έχει επιδείξει η Δημοτική Αρχή, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.
Ειδικότερα στη λαϊκή της Υψηλάντου, οι πάγοι των εμπόρων ψαρικών αφήνονται να λιώνουν στα πεζοδρόμια και στους ελεύθερους χώρους, προσδίδοντας άρωμα «ψαρίλας» στη γύρω περιοχή και καταστρέφοντας το λιγοστό πράσινο. Από την προηγούμενη ημέρα κάποιοι έμποροι αφήνουν τις καρότσες τους επί της Υψηλάντου, αδιαφορώντας για τον κίνδυνο ατυχήματος με δεδομένη μάλιστα την κίνηση των μαθητών των γύρω σχολείων. Ο Σύλλογος Αμπελακίων με πρόσφατο έγγραφο προς τη Δημοτική Αρχή προσπαθεί να αναδείξει αυτά τα προβλήματα.
Από : Σύλλογο Κατοίκων Αµπελακίων Αλίµου
Προς : κο Θ.Ορφανό – ∆ήµαρχο Αλίµου
Κοιν.: Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος
∆/νση Κοινωνικής Αντίληψης & Ποιότητας Ζωής
∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Θέµα: Προβλήµατα από τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην οδό
Υψηλάντου

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι µετά το πέρας της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου στην οδό Υψηλάντου, οι έµποροι ψαρικών
αποθέτουν µεγάλες ποσότητες πάγου µέσα στο ΟΤ351 (Πλατεία Αµπελακίων) µε αποτέλεσµα την καταστροφή µέρους του ήδη λιγοστού πρασίνου της Πλατείας. Επίσης τόσο ο πάγος όσο και τα απόνερα που αδειάζουν οι έµποροι ψαρικών, παρουσιάζουν έντονη µυρωδιά η οποία
απλώνεται σε όλη τη γύρω περιοχή.
Επιπροσθέτως κάποιοι έµποροι συνηθίζουν να αφήνουν ήδη από την προηγούµενη ηµέρα (Παρασκευή) κλειστές καρότσες επί της οδού Υψηλάντου µε σκοπό να τις χρησιµοποιήσουν την επόµενη (Σάββατο).
Αυτό εκτός από προβλήµατα αισθητικής δηµιουργεί και κινδύνους για την ασφάλεια οχηµάτων και πεζών που διέρχονται από το σηµείο, συµπεριλαµβανοµένων και των µαθητών των γύρω σχολείων.
Τέλος θα θέλαµε να ζητήσουµε να γίνεται σχολαστική καθαριότητα µετά το πέρας της λαϊκής όχι µόνο στην Υψηλάντου αλλά και στους γύρω δρόµους και χώρους οι οποίοι επιβαρύνονται από τη λειτουργία της λαϊκής. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι κάποιοι κάδοι απορριµµάτων των γύρω δρόµων (Κνωσσού κλπ) λόγω της λαϊκής, γεµίζουν ήδη από το µεσηµέρι του Σαββάτου και θα πρέπει τα απορριµµατοφόρα να µεριµνούν για την αποκοµιδή των απορριµµάτων και αυτών των κάδων.

Παρακαλούµε να µεριµνήσετε σχετικά.

Με τιµή
Η Πρόεδρος
Κονδύλη Ειρήνη
Ο Γ.Γραµµατέας
Τουρκοµανώλης Κων/νος

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.