Διαμελισμός της Εστίας Ν. Σμύρνης
 

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ  ΚΑΙ  ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ “ΕΣΤΙΑΣ  Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ”:

Με  αυτή  την  ανοικτή  επιστολή  του  Συλλόγου  Αποφοίτων  και  Φοιτησάντων  της  “Εστίας  Ν.  Σμύρνης΄΄, θέλουμε  να  κάνουμε  γνωστά  σε  όλους  τους συμπολίτες  μας – ακόμα  και  σε  εκείνους  που  δεν  κατάγονται  από τις  χαμένες  και  τιμημένες  πατρίδες  του  Ελληνισμού  της  Σμύρνης  και  της  Μικράς  Ασίας – τα  σχέδια  που  εξυφαίνονται  από  μέρους  του  Δ.Σ.  της  “Εστίας  Ν.Σ.΄΄  και  αφορούν  στο  άμεσο  και  απώτερο  μέλλον  του  σωματείου  της  “Εστίας΄΄.

Όπως  είναι  γνωστό  ο  Δήμος  της  Ν. Σμύρνης, όχι  μόνο  έπαψε  από  το  2011, να  καταβάλλει  στην  “Εστία΄΄  τα  μισθώματα  για  τα  σχολεία  (7ο Ενιαίο  Λύκειο  και  8ο  Γυμνάσιο)  που  λειτουργούν  στις  δομές  της “Εστίας΄΄, αλλά  προχώρησε  παράλληλα  και  σε  διεκδίκηση  των  κτιρίων  του  σωματείου, με  δικαστικά  μέσα.

Με  τις  ενέργειές  του  αυτές  ο  Δήμος  “κατάφερε΄΄  να  προκαλέσει  μια  τεράστια οικονομική  ζημία  στην  “Εστία΄΄, με  άγνωστες  συνέπειες  για  την  περαιτέρω  επιβίωσή  της, δεδομένου  ότι  τα  παραπάνω  μισθώματα  αποτελούσαν  την  κυριότερη  πηγή  εσόδων  του  σωματείου, με  δευτερεύουσα, αυτή  των  συνδρομών  των  μελών  του.

Εδώ  θα  σταθούμε, για  να  επισημάνουμε  τη  συνεχή  μείωση  των  μελών  της  “Εστίας΄΄, τον  αριθμό  των  οποίων  αρνήθηκε  κατηγορηματικά  να  μας  ανακοινώσει  ο  πρόεδρος  της, όταν  προφορικά  ερωτήθηκε  από  το  Σύλλογό  μας, σε    επίσκεψη  που  πραγματοποίησε  στο  γραφείο  του, το  περασμένο  έτος.

Ποτέ  επίσης  δεν  απάντησε  στο  από  7/11/12  σχετικό  έγγραφο  αίτημα  που  υπεβλήθη (για  τον  αριθμό  και  τα  ονόματα  των  ενεργών  μελών  της “Εστίας΄΄), από  το  μέλος  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  μας  και  μέλους  της “Εστίας΄΄ κ.   Γεώργιο  Χαλκιά.

Είμαστε  σε  θέση  να  γνωρίζουμε  ότι  και  κάποια  από  τα  “ανεπιθύμητα΄΄  μέλη  του  Δ.Σ.  της  “Εστίας΄΄, δεν  είχαν  τη  δυνατότητα  να  γνωρίζουν  πόσα  και  ποια  είναι  τα  τακτικά  μέλη  της  “Εστίας΄΄, αφού  ο  πρόεδρος  του  Δ.Σ.  τα  κρατά  φυλαγμένα, ως  επτασφράγιστο  μυστικό, στα  συρτάρια  του  γραφείου  του.

Ο  Σύλλογος  Αποφοίτων  και  Φοιτησάντων  της  “Εστίας  Ν.Σ.΄΄  έχει  επανειλημμένα απευθύνει  επιστολές  στη διοίκηση  της  “Εστίας΄΄, με  προτάσεις  και  ιδέες  που  κρίνει  ότι  δύνανται, αν  όχι  αυτούσιες, αλλά  ως  ένα  βαθμό  να  πραγματοποιηθούν  από  το  Δ.Σ.  και  δεν  έχει  λάβει  έως  σήμερα  καμία  απάντηση.

Η  πλέον  σημαντική  από  τις  προαναφερόμενες  προτάσεις  που  υποβλήθηκαν  στη  διοίκηση  της  “Εστίας΄΄, αφορά  στην  υπαγωγή  του  σωματείου  στην  “Ενωση  Σμυρναίων΄΄, σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  επέλθει  οικονομικό  αδιέξοδο  στη  λειτουργία  της, πριν  η  νυν  ή  και  η  μετέπειτα  Διοίκηση  προβεί  σε  πώληση  όλων  των  κληροδοτημάτων  τα  οποία  διαχειρίζεται, προκειμένου  να  καλύψει  τις  λειτουργικές  ανάγκες  του  πνευματικού  κέντρου, καθώς  και  του  γηροκομείου.

Είναι  σαφώς  προτιμότερο  να  διαφυλαχθεί  η  περιουσία  των  κληροδοτημάτων  της “Εστίας΄΄, προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί  για  τις  ανάγκες  συντήρησης  των  κτιρίων  της, που  είναι  σίγουρο  ότι  θα  προκύψουν  στο  μέλλον, καθώς  και  για  τις  οποιεσδήποτε  επισκευές  ή  ανακαινίσεις  των  δομών  της  που  θα  κριθούν  αναγκαίες  και  όχι  να  ξεπουληθεί  ότι  υπάρχει  από  τις  δωρεές  των  ευεργετών  της.

Από  καλά  πληροφορημένες  πηγές  μαθαίνουμε  ότι  ο  πρόεδρος  της “Εστίας΄΄, είναι  έτοιμος  να  απαλλαγεί  από  το  “βάρος΄΄  του  γηροκομείου,  όπως  συνηθίζει  να  λέει, κάτι  που  μας  προξενεί  ιδιαίτερη  εντύπωση, δεδομένου  ότι  προ  ολίγων  μόλις  μηνών  προέβη  στη  πώληση  ενός  εκ  των  πλέον  σημαντικών  περιουσιακών  στοιχείων  της “Εστίας΄΄, με  μία  διαδικασία  όχι  και  τόσο  διαφανή  και  ξεκάθαρη,

σύμφωνα  με  τη  μαρτυρία  ενός  αριθμού  των  μελών  της  που  παραβρέθηκαν  στην  έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  και  τα  σχετικά  δημοσιεύματα  στον  τοπικό  τύπο  και  εισπράχθηκε  ένα  διόλου  ευκαταφρόνητο  ποσό  προκειμένου  να  εξυπηρετηθούν  οι  άμεσες  και  μελλοντικές  ανάγκες, που  συνίστανται  κατά  κύριο  λόγο  στη  μισθοδοσία  του  προσωπικού  της  και  στη  διατήρηση  και  συντήρηση  των  δομών  της.

Ένα  άλλο  εξίσου  σημαντικό  θέμα  που  έχουμε  θίξει  στη  Διοίκηση  της “Εστίας΄΄, είναι  ο  τρόπος  εγγραφής  των  νέων  μελών.  Θεωρούμε  αδιανόητο  στη  σημερινή  εποχή, να  χρειάζεται  “ειδική΄΄  διαδικασία,  προκειμένου  να  εγγραφεί  ένα  νέο  μέλος, με  σχετικές  υποδείξεις  από  παλαιά  μέλη, που  όπως  προαναφέραμε  δεν  γνωρίζουμε  πόσα  και  ποια  είναι.

Στις  περισσότερες  ανάλογες  περιπτώσεις  η  διαδικασία  γίνεται  με  μία  απλή αίτηση  μέσω  ίντερνετ, ή  έστω  με  την  παρουσία  του  ενδιαφερόμενου  για  εγγραφή  μέλους  και  την  προσκόμιση  απλά  και  μόνο  της  ταυτότητας  του.

Προς  τούτο  κρίνουμε  ότι  ο  τρόπος  εγγραφής  νέων  μελών  χρήζει  άμεσα  αλλαγής, ώστε  να  καταστεί  πιο  προσιτή  η  προσέλευση  νέων  μελών, που  θα  αποφέρει  περισσότερα  έσοδα  στο  ταμείο  της “Εστίας  και  να  πάψει  επιτέλους  το  σύστημα  εγγραφών  που  υφίσταται  σήμερα.

Πέραν  των  ανωτέρω  φρονούμε  ότι  στις  εκάστοτε  διοικητικές  εκλογές, πρέπει  να  προτιμώνται  οι  υποψηφιότητες  μελών  με μικρασιατική  καταγωγή, ούτως  ώστε  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  να  απαρτίζεται  στην  πλειοψηφία  του  από  μικρασιάτες  – ανεξαρτήτως  γενιάς – απεικονίζοντας  έτσι  την  μικρασιατική ταυτότητα  και  τις  ρίζες  του  ιστορικού  σωματείου της “Εστίας΄΄.

Ο  λόγος  που  μας  ώθησε  στην  καταγραφή  των  παραπάνω  γεγονότων  είναι  πρωτίστως  τα  αισθήματα  που  τρέφουμε  για  το  ιστορικό  σωματείο  της “Εστίας΄΄, στα  “σπλάχνα΄΄  της  οποίας  έχουμε  γαλουχηθεί  από  τα  μαθητικά  μας  χρόνια  και  παράλληλα  η  αγωνία  που  μας  διακατέχει  για  το  πως  θα  μπορέσει  να  επιβιώσει,  διατηρώντας  παράλληλα  όλες  τις  δομές  της, μέσα  σε  μία  τόσο   δύσκολη  για  την  ίδια  αλλά  και  ολόκληρη  τη  χώρα, οικονομική  συγκυρία.

Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου

 

Ο  Πρόεδρος                      Ο  Αντιπρόεδρος               Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

Κυριάκος  Μαλόβρουβας            Ιωάννης  Σιμητός              Ιωάννης  Στάμος

ΠΗΓΗ: www.e-epikaira.gr

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.