Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4 Ιουλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα Χριστιανικού Κοπτοορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου για χορήγηση βεβαίωσης υψομέτρου

2. Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΣΠΑΥ

3. Ψήφισμα για την ΕΥΔΑΠ μετά από πρόταση του επικεφαλής της παράταξης «ΗΛΙΟΥ-ΠΟΛΙΣ»

4. Έγκριση νομικής δέσμευσης για την «Αμοιβή υπηρεσιών για την σύνταξη προδιαγραφών για βιοκλιματικά έργα της πόλης και έλεγχος ενσωμάτωσής τους στην μελέτη ανάπλασης της περιοχής ΧΑΛΙΚΑΚΙ»

5. Λήψη απόφασης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οργάνωση θέσεων στάθμευσης στην περιοχή της Κάτω Ηλιούπολης πέριξ των νέων σταθμών του Μετρό

6. Έγκριση της υπ’ αριθ. 226/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του αναψυκτηρίου του Προφήτη Ηλία

7. Oρθή επανάληψη της 6/2012 απόφασης του ΔΣ που αφορά στην λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην 8ου Γυμνασίου για την εγκατάσταση: 1) ΚΕΕΠΕΑ «Ορίζοντες», 2) Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης και 3) ΚΔΑΠ για ΑμΕΑ

8. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» οικονομικού έτους 2011

9. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» οικονομικού έτους 2012

10. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 189/2013 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) – ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ»

11. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 190/2013 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»

12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου

14. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε άπορους δημότες

15. Διαγραφές και λοιπές μεταβολές από βεβαιωτικούς καταλόγους

16. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

17. Εξέταση αιτήματος για απαλλαγή οφειλομένων ποσών από Δημοτικό Φόρο, Δημοτικό Τέλη & ΤΑΠ

18. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων της δικηγόρου του Δήμου για την νέα δικάσιμο των κ.κ. Γλυμίτσα Αριστείδη και Τσουνάκα Νικολάου

19. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων της δικηγόρου του Δήμου για την νέα δικάσιμο των κ.κ. Βλαχάκη Αικατερίνης, Ψωφάκη Σοφίας, Μωραϊτόπουλου Στυλιανού και Διασάκου Ιωάννη

20. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης περισυλλογής οχημάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο Δήμο Ηλιούπολης

21. Λήψη ή μη απόφασης για την έγκριση αλλαγής χρέωσης αποχετευτικού αγωγού της ιδιοκτησίας κ. Μ. Τσιμιδόπουλου στην οδό Μαβίλη

22. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης κάθε είδους εργασιών ή παροχή υπηρεσιών του Αυτοτελούς Γραφείου Διεθνών και Δημόσιων Σχέσεων

23. Έγκριση νομικής δέσμευσης και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή δικηγόρου

24. Έγκριση νομικής δέσμευσης για την «Διαμόρφωση οδού σε οδό ήπιας κυκλοφορίας (σχολικοί δακτύλιοι)» (Α.Μ. 28/2011)

25. Έγκριση νομικής δέσμευσης για εργασίες «Διαγράμμιση διαβάσεων πεζών, διαχωριστικών λωρίδων κλπ.» (Α.Μ. 34/2013)

26. Έγκριση νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ξύλινων κιόσκιων» (Α.Μ. 38/2013)

27. Έγκριση νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ξυλείας για το τεχνικό συνεργείο» (Α.Μ. 39/2013)

28. Έγκριση νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των μηχανημάτων των σιντριβανιών του Δήμου» (Α.Μ. 41/2013)

29. Έγκριση νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ κλπ.» (Α.Μ. 43/2013)

30. Έγκριση νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Επισκευή και συντήρηση δημοτικών κτιρίων» (Α.Μ. 40/2013)

31. Έγκριση νομικής δέσμευσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Συντήρηση δημοτικού θεάτρου άλσους ΚΙΝΤΗ» (Α.Μ. 42/2013)

32. Έγκριση νομικής δέσμευσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης – διαλυτικού κλπ.» (Α.Μ. 44/2013)

33. Ορθή επανάληψη της 173/2013 απόφασης ΔΣ που αφορά στην «Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων – αναβάθμιση» (Α.Μ. 1/2013)

34. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 215/2013 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με το έργο «Κατασκευή θέσεων για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων» (Α.Μ. 23/2013) για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με απ’ ευθείας ανάθεση

35. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 216/2013 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με το έργο «Ανακατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων – πλατειών κλπ. της πόλης» (Α.Μ. 24/2013) για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με απ’ ευθείας ανάθεση και στη μείωση προϋπολογισμού

36. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου από την οδό Μαυροκορδάτου 1 στην οδό Σοφ. Βενιζέλου 10

37. Έγκριση ή άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40) στην οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου 94

38. Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή – επισκευή ανοιχτών αθλητικών χώρων του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 29/2011)

39. 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας του έργου «Κατασκευή παρκέ στο Β΄ Κλειστό Γυμναστήριο (ΔΙΑΝΑ)» (Α.Μ. 36/2011)

40. 2ος ανακεφαλαιωτικός – τακτοποιητικός πίνακας του έργου «Διαμόρφωση οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας (σχολικοί δακτύλιοι) κλπ.» (Α.Μ. 35/2012)

41. Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών (Σ.Π.Ε.) του έργου «Ανακατασκευή – επισκευή ανοιχτών αθλητικών χώρων του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 29/2011)

42. Ενημέρωση για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.