Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης – 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε
Σε ειδική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Αγ.
Δημητρίου 55 στον 2ο όροφο, στις 13 Ιανουαρίου έτους 2013 ημέρα Κυριακή και
ώρα 12:00 , κατόπιν ματαίωσης της συνεδρίασης η οποία είχε οριστεί για τις 6
Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 διότι δεν σχηματίστηκε η οριζόμενη
από τον νόμο απαρτία (παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010), προκειμένου να
διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το νόμο εκλογή των μελών του Προεδρείου του
Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , ως κάτωθι :
 Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για
τα έτη 2013-2014.
 Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής για
τα έτη 2013-2014.
 Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
για τα έτη 2013-2014.
Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΗΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.