Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης: Διαγωνισμός Μεταφοράς Μαθητών ειδικών σχολείων 2012-13
Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης διακηρύσσει τον ανοιχτό διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό γαι την επιλογή αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικών σχολείων για το σχολικό έτος 2012 – 2013. 
Ανδρέας Κονδύλης: Προστατεύουμε και διεκδικούμε τα συμφέροντα του Δήμου και του πολίτη, και δεν κάνουμε πίσω ούτε εκατοστό!!

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής, διακηρύσσει ανοιχτό διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013», με προϋπολογισμό 397.168,20 ΕΥΡΩ χωρίς το Φ.Π.Α., 448.800,07 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 13% και 538.560,08 ΕΥΡΩ με τα δικαιώματα προαίρεσης και το Φ.Π.Α..

Η Υπηρεσία εντάσσεται στον κωδικό CPV 60130000-Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τη διακήρυξη και τα τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης (οδός 25η και Πλατεία Αγίας Τριάδας), μέχρι την Παρασκευή 07/09/2012.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού του Υπουργείου Εσωτερικών. Πληροφορίες στα τηλέφωνα του τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού, 2132026018 και 2132026019, fax 2109641467, αρμόδιες υπάλληλοι για επικοινωνία Α. Καράπα-Λαβασά και Χ. Τουφεξή.

Επίσης η διακήρυξη με τα παραρτήματά της διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, στη διεύθυνση: http://www.elliniko-argyroupoli.gr

Η οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί πρέπει να γίνει σε έντυπο που θα φέρει τη σφραγίδα του Δήμου και μονογραφή.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/09/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου – Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη, από την αρμόδια επιτροπή. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου, που συντάχθηκε από τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ. 28/1980.

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ. Συνεταιρισμοί, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Η παρούσα έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21/07/2012 με αρ. εγγράφου 232585-2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.