Η αντιπεριφερειάρχης Δήμητρα Νάνου για τον καθαρισμό στο ρέμα της Πικροδάφνης
Τα τεχνικά συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής συνεχίζουν την επιθεώρηση και τον καθαρισμό ρεμάτων σε όλη την Αττική για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

H ανακοίνωση της αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών Δήμητρας Νάνου

Οι εργασίες καθαρισμού στην κοίτη και τα πρανή των ρεμάτων περιλαμβάνουν απομάκρυνση φερτών υλικών και εν γένει εμποδίων που δυσκολεύουν την ομαλή απορροή των υδάτων προς τα κατάντη (ενδ. απομάκρυνση πεσμένων δέντρων, καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης). Για τις εν λόγω εργασίες δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (αρ. 1958/2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Στα σημεία που εντοπίζεται αστάθεια των πρανών (όπως π.χ. σε μεγάλο μήκος του ρέματος της Πικροδάφνης, όπου τα πρανή αποτελούνται από επιχωματώσεις και διαπιστώνονται φαινόμενα επικίνδυνων καταπτώσεων), η αναγκαία απομάκρυνση των ογκωδών υλικών δεν δύναται να πραγματοποιείταιπάντοτε χωρίς μηχανικό εξοπλισμό πρόσφορο και κατάλληλο, ιδίως όταν τα πρανή έχουν μεγάλο ύψος.Η Δ/νση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας της #Περιφέρεια_Αττικής παρεμβαίνει, όταν συντρέχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας, για την αποφυγή κατάπτωσης των πρανών της κοίτης. Χαρακτηριστική περίπτωση οι δειγματοληπτικές γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν στις 2.7.2020 στο ρέμα της Πικροδάφνης (στο ύψος της οδού Αιγίνης, Δήμος Αγίου Δημητρίου) και οι οποίες ήταν απαραίτητες προκειμένου να εκπονηθεί εδαφοτεχνική μελέτη και να αποφασιστεί το είδος και η έκταση της επέμβασης που απαιτείται για τη σταθεροποίηση των πρανών που έχουν υποστεί καταπτώσεις και παρουσιάζουν
έντονη διάβρωση. Οι γεωτρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνέχεια εγγράφου του Δήμου Αγίου Δημητρίου με συνημμένη διαμαρτυρία ιδιοκτητών – ενοίκων γειτνιάζουσας πολυκατοικίας.

Παραμένουμε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας θωρακίζοντας τις πόλεις μας και ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών, με σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση του οικοσυστήματος.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.