“Είναι παράνομη η απαγόρευση του μπάνιου στη θάλασσα” (VIDEO)
Αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε από τον δικηγόρο Βασίλη Σωτηρόπουλο ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αίτημα να ακυρωθεί η απόφαση του Λιμενικού Σώματος και του οικείου Λιμεναρχείου για απαγόρευση μετακίνησης για θαλάσσιο λουτρό.

Το αίτημα υποβλήθηκε για λογαριασμό κατοίκου νησιού του Αιγαίου, ο οποίος υποχρεώθηκε να διακόψει την καθημερινή κολύμβηση, λόγω σχετικής διαταγής του Λιμενικού Σώματος. Ο πολίτης κατοικεί σε απόσταση 20 μέτρων από την παραλία.

Η διαταγή του Λιμενικού Σώματος αναγράφει ότι “δεν εμπίπτει” στην έννοια της σωματικής άσκησης το θαλάσσιο λουτρό, ώστε να επιτρέπεται η μετακίνηση πολίτη στην θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α., επιτρέπεται η μετακίνηση πολιτών για σωματική άσκηση ακόμη και ανά δύο άτομα με απόσταση 1,5 μέτρου το ένα από το άλλο, εφόσον προηγουμένως συμπληρωθεί σχετικό έντυπο μετακίνησης ή αποσταλεί σύντομο μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η δικαστική προσφυγή αφορά την παραβίαση του συνταγματικού δικαιώματος για ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας που προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Επιπλέον, κατά το άρθρο 25 του Συντάγματος, οι περιορισμοί στα ατομικά δικαιώματα επιτρέπονται εφόσον προβλέπονται από τον νόμο ή το Σύνταγμα κι εφόσον είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας. Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, ο προσφεύγων, κάτοικος νησιού του Αιγαίου προβάλλει ότι παραβιάζεται το συνταγματικό δικαίωμά του, κατα τρόπον ο οποίος δεν είναι σύμφωνος με την αρχή της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, ζητά την δικαστική προστασία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να ασκηθεί ο ακυρωτικός έλεγχος του Δικαστηρίου στις προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις, κατ’ εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Το μέτρο του περιορισμού του θαλάσσιου λουτρού δεν είναι ούτε πρόσφορο, ούτε αναγκαίο, αλλά ούτε και αντίστοιχης έντασης με τον νόμιμα επιδιωκόμενο στόχο της προστασίας της δημόσιας υγείας. Όπως ακριβώς δεν είναι νόμιμος κάθε άλλος περιορισμός της ατομικής σωματικής άσκησης, με τήρηση μέτρων ασφαλείας.Στην προκειμένη περίπτωση, η απαγόρευση του δικαιώματος στο μπάνιο έχει επιβληθεί χωρίς καν προηγούμενη γνωμοδότηση του πολιτειακού οργάνου που είναι αρμόδιο για την δημόσια υγεία. Η απαγόρευση επιβλήθηκε επίσης εκτός του πλαισίου της εξουσιοδότησης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που όρισε αρμόδιους μόνο τους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών και όχι τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στον οποίο υπάγονται οι Λιμενικές αρχές, για την επιβολή περιορισμών μετακίνησης πολιτών και την πρόβλεψη των σχετικών εξαιρέσεων επιτρεπόμενης μετακίνησης.

Οι περιορισμοί των ατομικών δικαιωμάτων σαφώς και επιτρέπονται για την επιδίωξη υπέρτερων έννομων αγαθών όπως η δημόσια υγεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι περιορισμοί είναι δικαστικά ανεξέλεγκτοι. Ούτε βέβαια ότι μπορούν να είναι άσχετοι, μη αναγκαίοι και υπερβολικοί ενόψει του εκάστοτε επιδιωκόμενου σκοπού, ακόμη κι όταν πρόκειται για το αγαθό της δημόσιας υγείας.

Μαζί με την αίτηση ακύρωσης υποβλήθηκε και αίτηση επίσπευσης, προκειμένου να προσδιοριστεί άμεσα η ημερομηνία της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Αθήνα, Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

  1. Yπάρχει η γενική διαταγή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποφάσισε ότι το “θαλάσσιο λουτρό δεν εμπίπτει στην έννοια της σωματικής άσκησης”. Αυτό το έχουμε ήδη προσβάλλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να οριστεί η ημερομηνία της δικασίμου.
  2. Τα κατά τόπους Λιμεναρχεία όμως έχουν δημοσιεύσει και δικές τους απαγορεύσεις μετακίνησης λόγω θαλάσσιου λουτρού, ψαροντούφεκου κ.τ.λ. Αυτά πρέπει να προσβληθούν επίσης από όσα άτομα ενδιαφέρονται και έχουν έννομο συμφέρον προσωπικό, δηλαδή πήγαιναν αποδεδειγμένα (έστελναν SMS ως τις 30/3) για θαλάσσιο μπάνιο και αναγκάστηκαν να σταματήσουν μετά από αυτό.
  3. Εάν σας έχει επιβληθεί ήδη το πρόστιμο των 150 ευρώ μπορείτε να το προσβάλλετε με δικηγόρο και αντιρρήσεις στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της περιοχής σας, εκθέτοντας την αντισυνταγματικότητα του μέτρου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο messenger ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο [email protected]

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ημ/νία Γέννησης: 17.9.1978
Τόπος Γέννησης: Αθήνα

Πτυχίο Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: 2003
Βαθμός: ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο
Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας: 2005

Άδεια δικηγόρου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας: 2005
Αριθμός Μητρώου: 27027

Πρακτική άσκηση:

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Νομικός Σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτηρα, πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Βρυξέλλες Οκτώβριος 2005 – Μάρτιος 2006
Επαγγελματική εμπειρία:

Δικηγόρος Αθηνών με ιδιόκτητο δικηγορικό γραφείο από το 2005
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από το 2013
Νομικός Σύμβουλος στην Διεθή Διαφάνεια – Ελλάδας (2013-2015)
Δημόσια αξιώματα:

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, Δήμος Αθηναίων: 2012 – 2014
Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρισης: 2015-2019
αν. Μέλος Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 2019 –
Διακρίσεις:

Βραβείο Εταιρίας Διοκητικών Μελετών για την Εργασία: “Το δίκαιο της περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα”, 2009
Βραβείο προσφοράς της Ένωσης για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, 2013
Συγγραφικό έργο:

Προσωπικά Δεδομένα, Ερμηνεία Ν.2472/1997, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2005 (συν-συγγραφή με Παναγιώτη Αρμαμέντο).
Η συνταγματική προστσία των προσωπικών δεδομένων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2006
Η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2007
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Εργαλειοθήκη για τον νέο θεσμό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2017
Εισηγητής σεμιναρίων για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων (2008-2017)

στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στην Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης Κύπρου και στο Ίδρυμα Τσάτσου.

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.