Ελληνικό – Αργυρούπολη: Χωρίς πρόστιμα οι διορθώσεις των τετραγωνικών
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ 31-3-2020 )
Αγαπητοί δημότες,
σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα τον Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/ 16-12-2019 τεύχος Α) με τίτλο “ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας , Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις” στο άρθρο 51 παρ. 2 αναφέρεται ότι: “ Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων,τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α Α βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους ,τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020”.

Σας επισημαίνουμε , με την μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία, αν γινόταν διασταύρωση με τα δηλωμένα στο Ε9 τετραγωνικά μέτρα και διαπιστωνόταν ανακολουθία, οι δημότες θα αντιμετώπιζαν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, αλλά και πρόστιμα με προσαυξήσεις .

Καλείστε λοιπόν να εκμεταλλευτείτε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση , η οποία έχει ως διορία την 31.3.2020 , με την οποία ουσιαστικά τακτοποιείτε τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησία σας με τον Δήμο , προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ( και οι 2 όψεις) αν ηλεκτροδοτείται .

2.Φωτοτυπία Ε9 ιδιοκτήτη ακινήτου .

3.Φωτοτυπία τακτοποίησης ημιυπαιθρίου ή αυθαιρέτου χώρου

4. Τίτλο ιδιοκτησίας συμβόλαιο ή σύσταση (όχι φωτοτυπία) .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Τμήμα Εσόδων
Τηλ. : 213 2018735-736-750

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε Επίσης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.